Study in the UK with IELTS

Chcete študovať vo Veľkej Británii? IELTS Vám pomôže sa tam dostať.

Predložte IELTS ako dôkaz o tom, že máte dostatočné vedomosti z anglického jazyka na štúdium vo Veľkej Británii.

Vyše 600 tamojších univerzít a vysokoškolských inštitúcií akceptujú IELTS ako doklad o úrovni znalosti angličtiny. IELTS pravdivo odzrkadľuje Vaše vedomosti porozumieť, čítať, písať a komunikovať v angličtine.

Zistite, ktoré školy vo Veľkej Británii uznávajú IELTS.

Štúdium a práca vo Veľkej Británii - stiahnite si zadarmo nášho sprievodcu

Ak nie ste občanom členskej krajiny EÚ a chcete sa vysťahovať, alebo ostať v Spojenom kráľovstve, máme pre Vás test "IELTS Life Skills". Viac informácií nájdete na našej stránke IELTS pre vízové a imigračné účely do Spojeného kráľovstva.