Study in Canada with IELTS

Viac ako 300 vzdelávacích a pracovných inštitúcií v Kanade akceptuje IELTS ako doklad o úrovni znalosti angličtiny. 

ŠTUDUJTE V KANADE

Predložte IELTS ako dôkaz o tom, že máte dostatočné vedomosti z anglického jazyka na štúdium v Kanade. Tento test uznáva a uprednostňuje vyše 290 tamojších vzdelávacích inštitúcií.

ŠTUDUJTE ALEBO PRACUJTE V KANADE

Titul, diplom alebo certifikát získaný v Kanade je vysoko považovaný v obchodných, vládnych a akademických kruhoch po celom svete. IELTS Vám pomôže dostať sa na Vašu vysnívanú univerzitu, alebo urobiť krok vo Vašej kariére. Pozrite si v našej online databáze, kde všade je IELTS akceptovaný.

IMIGRUJTE DO KANADY

Podľa prieskumu Spojených národov je Kanada jednou z najlepších krajín pre život. Tamojšie veľké mestá sú známe svojou vysokou úrovňou životných podmienok a kultúrnych aktivít, čo v kombinácii s nízkou kriminalitou z nich robí atraktívne miesta na prácu a život. 

IELTS bol vôbec prvým testom, ktorý kanadské imigračné úrady akceptovali, takže ak sa rozhodnete vysťahovať sa do Kanady, je to ten pravý test pre Vás. Viac informácií o podmienkach pre imigráciu nájdete na internetovej stránke the Citizenship and Immigration Canada.