IELTS red - new IELTS landing page preview image

Ak chcete absolvovať IELTS Online na diaľku z domova či iného miesta, pozrite si informácie v časti IELTS Online.

Priebeh sķúškového dňa uvedený nižšie sa týka len testu IELTS v skúškovom centre.

Pre väčšiu pohodu počas skúškového dňa sme pre vás pripravili súhrn toho najdôležitejšieho, čo vás v deň skúšky čaká.

Na skúšku musíte prísť včas; ak budete meškať, môže sa stať, že ju nebudete môcť absolvovať. Overte si preto presné časy písomnej aj ústnej časti Vašej skúšky na portáli pre kandidátov IELTS a pozrite si kedy presne máte prísť.

Ak ste požiadali o osobitné opatrenia z dôvodu zdravotného znevýhodnenia alebo iných okolností, v deň skúšky budete mať prispôsobené podmienky. 

Nezabudnite sa pred testom najesť a napiť. Do skúškovej miestnosti nie je dovolené nosiť jedlo. Budete si môcť vziať len vodu v priehľadnej fľaši bez textu.

Ako dlho trvá skúška IELTS?

Časti Počúvanie, Čítanie a Písanie trvajú 2 hodiny 40 minút a prebiehajú bez prestávky.

Ústna časť skúšky (Hovorenie) sa môže konať v rovnaký deň ako ostatné časti alebo najviac týždeň pred alebo týždeň po písomnom termíne skúšky. 

Prečítajte si viac o vašej skúške.

Čo si mám vziať do skúškovej miestnosti?

Prineste si:

  • originál preukazu totožnosti, s ktorým ste sa na skúšku prihlásili (digitálne a prekopírované verzie dokladu nemôžeme akceptovať)
  • ceruzku a pero (ceruzka bude potrebná pri častiach Počúvanie a Čítanie), gumu.

Odporúčame, aby ste si priniesli:

  • priehľadnú fľašu s vodou bez textu

Do skúškovej miestnosti si nebudete môcť vziať nič iné. 

Vypnutý mobilný telefón (a iné elektronické zariadenia) budete musieť nechať spolu s ostatnými osobnými vecami mimo skúškovej miestnosti. V skúškovej miestnosti nie sú povolené nijaké hodinky (bez ohľadu na model a typ). Vo vnútri skúškovej miestnosti budú hodiny, na ktorých môžete sledovať čas počas skúšky. K dispozícii budete mať aj bezpečný priestor, kde si budete môcť odložiť svoje osobné veci. British Council nezodpovedá za stratu ani poškodenie vašich osobných vecí počas konania testu. Preto vám odporúčame, aby ste si cenné veci nechali doma. 

Kedy budete kontrolovať moju totožnosť?

Vašu totožnosť budeme počas skúškového dňa opakovane kontrolovať, prvýkrát v rámci registrácie hneď po vašom príchode.

Prineste si platný originál preukazu totožnosti, ktorý ste použili pri registrácii na skúšku. Tento preukaz môže byť počas skúškového dňa odfotený.

Elektronické, prekopírované a neplatné preukazy nemôžeme akceptovať. Ak nepredložíte v deň konania skúšky platný a akceptovateľný preukaz totožnosti, s ktorým ste sa na skúšku prihlásili, nebudete môcť absolvovať skúšku.

Kedy ma budete fotografovať?

Fotografovať vás budeme v deň konania skúšky. Ide o dodatočné bezpečnostné opatrenie a fotografia bude súčasťou vašej Test Report Form (TRF: certifikát s výsledkom skúšky).

Čo ak budem počas skúšky potrebovať pomoc?

V prípade akýchkoľvek otázok v priebehu testu požiadajte o pomoc dvihnutím ruky.

V časti Počúvanie si skontrolujte, či dobre počujete nahrávku. Ak nepočujete nahrávku, ihneď zdvihnite ruku a informujte osobu poverenú dozorom.

Nezabudnite, že po skončení časti Počúvanie budete mať 10 minút na vyplnenie odpoveďového hárka (iba ak píšete IELTS na papieri). Po skončení časti Čítanie týchto 10 minút mať nebudete, odpovede do odpoveďového hárku preto zapisujte priebežne.

Ak potrebujete ísť počas skúšky na WC, zdvihnite ruku a počkajte na pokyny osoby poverenej dozorom. Prosím nerušte ostatných účastníkov testu.

Čo bude nasledovať po skončení testu?

Po skončení skúšky zostaňte na svojom mieste, kým Vám dozorkonajúca osoba nedovolí odísť.

Ak si myslíte, že Váš výkon počas skúšky negatívne ovplyvnili nejaké okolnosti, informujte o tom skúškový personál.

Ak chcete nahlásiť problém alebo podať sťažnosť, požiadajte o formulár Test Day Incident Form.