IELTS red - new IELTS landing page preview image

Ak chcete absolvovať IELTS na diaľku doma alebo na inom mieste, viac informácií o nastavení a požiadavkách nájdete v časti IELTS Online.

Informácie uvedené nižšie sa týkajú len testov IELTS v skúškovom centre.

Aby ste v deň skúšky neboli zbytočne nervózny, pripravili sme pre Vás súhrn toho najdôležitejšieho o priebehu skúškového dňa.

Na skúšku musíte prísť včas; ak budete meškať, môže sa stať, že ju nebudete môcť absolvovať. Overte si preto presné časy písomnej aj ústnej časti Vašej skúšky na portáli pre kandidátov IELTS a kedy máte prísť.

Ak ste požiadali o osobitné opatrenia z dôvodu zdravotného znevýhodnenia alebo iných okolností, v deň skúšky budete mať prispôsobené podmienky. 

Nezabudnite sa pred testom najesť a napiť. Do skúškovej miestnosti nie je dovolené nosiť jedlo. Budete si môcť vziať len vodu v priehľadnej fľaši bez textu.

Ako dlho trvá skúška?

Časti Počúvanie, Čítanie a Písanie trvajú 2 hodiny 40 minút a prebiehajú bez prestávky.

Ústna časť skúšky (Hovorenie) sa môže konať v rovnaký deň ako ostatné časti alebo najviac týždeň pred alebo týždeň po písomnom termíne skúšky. 

Prečítajte si viac o Vašej skúške.

Čo si mám vziať do skúškovej miestnosti?

Prineste si:

  • preukaz totožnosti,
  • ceruzku a pero (ceruzka bude potrebná pri častiach Počúvanie a Čítanie),
  • gumu.

Odporúčame, aby ste si priniesli:

  • priehľadnú fľašu s vodou bez textu

Do skúškovej miestnosti si nebudete môcť vziať nič iné. 

Vypnutý mobilný telefón (a iné elektronické zariadenia) budete musieť nechať spolu s ostatnými osobnými vecami mimo skúškovej miestnosti. V skúškovej miestnosti nie sú povolené nijaké hodinky (bez ohľadu na model a vek). K dispozícii bude bezpečný priestor, kde si budete môcť odložiť svoje osobné veci. British Council nezodpovedá za stratu ani poškodenie vašich osobných vecí počas konania testu. Preto vám odporúčame, aby ste si cenné veci nechali doma. 

Kedy budete kontrolovať moju totožnosť?

Vašu totožnosť skontroluje personál na mieste konania skúšky IELTS pri vašom príchode.

Prineste si platný preukaz totožnosti, ktorý ste použili aj pri registrácii na skúšku. Tento preukaz bude počas skúškového dňa odfotený na účely dodatočného overenia Vašej totožnosti.

Neplatné preukazy totožnosti a preukazy totožnosti s uplynutou platnosťou nebudú akceptované. Ak nepredložíte v deň konania skúšky platný a akceptovateľný preukaz totožnosti, s ktorým ste sa na skúšku prihlásili, nebudete môcť absolvovať skúšku.

Kedy ma budete fotiť?

Fotografovať vás budeme v deň konania skúšky. Ide o dodatočné bezpečnostné opatrenie a fotografia bude súčasťou vašej Test Report Form (TRF: certifikát s výsledkom skúšky).

Čo ak budem počas skúšky potrebovať pomoc?

V prípade akýchkoľvek otázok v priebehu testu požiadajte o pomoc dvihnutím ruky.

V časti Počúvanie si skontrolujte, či dobre počujete nahrávku. Ak nepočujete nahrávku, ihneď zdvihnite ruku a informujte osobu poverenú dozorom.

Nezabudnite, že po skončení časti Počúvanie budete mať 10 minút na vyplnenie odpoveďového hárka (iba ak píšete IELTS na papieri). Po skončení časti Čítanie týchto 10 minút mať nebudete, odpovede do odpoveďového hárku preto zapisujte priebežne.

Ak potrebujete ísť počas skúšky na WC, zdvihnite ruku a počkajte na pokyny osoby poverenej dozorom. Prosím nerušte ostatných účastníkov testu.

Čo bude nasledovať po skončení testu?

Po skončení skúšky zostaňte na svojom mieste, kým Vám dozorkonajúca osoba nedovolí odísť.

Ak si myslíte, že Váš výkon počas skúšky negatívne ovplyvnili nejaké okolnosti, informujte o tom skúškový personál.

Ak chcete nahlásiť problém alebo podať sťažnosť, požiadajte o formulár Test Day Incident Form.