Štipendiá a finančná podpora štúdia

Ak sa rozhodnete pre Spojené kráľovstvo môžete sa tešiť na výhody medzinárodného štúdia s vedomím, že ste dobre investovali.. Ak potrebujete ďalšie rady, existuje veľa možností finančnej podpory, vrátane štipendií, grantov, spoločností, finančných ocenení a úverov.

Viac informácii o štipendiách a o tom, ako o ne požiadať nájdete na stránke Study UK: DIscover You.