Pripojte sa k nám a staňte sa súčasťou medzinárodnej organizácie, ktorá pracuje vo viac ako 100 krajinách a mení životy ľudí po celom svete.

Pracujeme dvoma spôsobmi - priamo s jednotlivcami, aby sme im pomohli zmeniť ich život k lepšiemu, a s vládami a partnermi, s ktorými spolupracujeme na väčších zmenách z dlhodobého hľadiska.

Budeme Vás podporovať, aby ste sa venovali svojmu osobnému a profesionálnemu rozvoju prostredníctvom tréningov, koučingu počas pracovného procesu a individuálneho vzdelávania. Ponúkame flexibilné formy práce a rôzne ďalšie výhody.

Chceme, aby bola spoločnosť British Council miestom s inkluzívnym pracovným prostredím. Naším cieľom je vytvárať príležitosti a redukovať prekážky pre všetkých, obzvlášť pre nedostatočne zastúpené skupiny. Sme odhodlaní zabezpečiť, aby v našich procesoch výberového a prijímacieho konania, hodnotenia zamestnancov a odmeňovania nedochádzalo k neodôvodnenej diskriminácii, a aby boli vo všetkých našich centrách zaistené spravodlivé podmienky pre kariérny rast a udržanie zamestnancov.