Pripojte sa k nám a staňte sa súčasťou medzinárodnej organizácie, ktorá pracuje vo viac ako 100 krajinách a mení životy ľudí po celom svete.

Pracujeme dvoma spôsobmi - priamo s jednotlivcami, aby sme im pomohli zmeniť ich život k lepšiemu, a s vládami a partnermi, s ktorými spolupracujeme na väčších zmenách z dlhodobého hľadiska.

Budeme Vás podporovať, aby ste sa venovali svojmu osobnému a profesionálnemu rozvoju prostredníctvom tréningov, koučingu počas pracovného procesu a individuálneho vzdelávania. Ponúkame flexibilné formy práce a rôzne ďalšie výhody.

Chceme, aby bola spoločnosť British Council miestom s inkluzívnym pracovným prostredím. Naším cieľom je vytvárať príležitosti a redukovať prekážky pre všetkých, obzvlášť pre nedostatočne zastúpené skupiny. Sme odhodlaní zabezpečiť, aby v našich procesoch výberového a prijímacieho konania, hodnotenia zamestnancov a odmeňovania nedochádzalo k neodôvodnenej diskriminácii, a aby boli vo všetkých našich centrách zaistené spravodlivé podmienky pre kariérny rast a udržanie zamestnancov.

Učitelia na voľnej nohe

Učitelia na voľnej nohe sú ústredným prvkom výučbového procesu a očakáva sa od nich, že budú profesionálne pracovať na poskytovaní vysokokvalitných kurzov a na podpore centra.

Cieľ práce: Podporovať a zabezpečiť kvalitnú výučbu a efektívne učenie sa angličtiny.

  • Typ zmluvy: štandardná lokálna zmluva pre učiteľov, na dobu určitú
  • Trvanie: dva roky
  • Miesto: Bratislava, Slovensko
  • Nástupný plat: podľa lokálnej platovej stupnice pre učiteľov (na základe kvalifikácie)
  • Dátum nástupu: čo najskôr

Uzávierka prihlášok: 11 apríl 2023 23:59 CEST

Viac informácií o pozícii a o tom, ako sa prihlásiť, nájdete tu.