Informácie pre školy

Partnerstvá so školami a inými inštitúciami sú pre nás veľmi dôležité. Zistite, ako sa stať naším partnerom a poskytujte britské skúšky aj na Slovensku.