Skupinka ľudí okolo stola diskutuje o ponuke British Council.

Partnerstvá so školami a vzdelávacími inštitúciami sú pre nás veľmi dôležité. Zistite, ako sa stať naším partnerom!