Connecting classrooms
Connecting classrooms

Mnohé naše vzdelávacie, sociálne a umelecké projekty, na ktorých spolupracovali školy, odborníci na vzdelávanie, kultúrne inštitúcie, neštátne organizácie, Ministerstvo školstva a Ministerstvo kultúry, boli veľmi úspešné. Zoznámte sa s príkladmi úspešnej spolupráce s našimi partnermi.

Active Citizens

Projekt Aktive Citizens si kládol za úlohu navodiť udržateľnú sociálnu zmenu v komunitách prostredníctvom vybudovania globálnej siete lídrov. Naším cieľom bolo zvýšiť podiel komunitných lídrov na dosahovaní udržateľného rozvoja ako v lokálnom, tak aj v celosvetovom meradle.

Spolupracovali sme s ľuďmi, ktorí už v mieste svojho pôsobenia demonštrovali spoločenskú zodpovednosť, ako napríklad pracovníkmi s mládežou, ženskými združeniami a pedagógmi.

Zistite viac o programe a inšpirujte sa výsledkami nášho projektu Active Citizens na Active Citizens website

Connecting Classrooms

V novembri 2010 sme na Slovensku predstavili projekt Connecting Classrooms. Nosnými témami Connecting Classrooms v Európe boli inklúzia, medzinárodné aspekty vo vzdelávaní, študentský hlas a prevzatie zodpovednosti študentami v ich školách a komunitách.

Prostredníctvom týchto partnerstiev projekt vybudoval porozumenie a dôveru medzi mladými ľuďmi z rôznych zázemí a prispel tak k vytvoreniu bezpečnejšieho a integrovanejšieho sveta budúcnosti.

Naším partnerom bolo Ministerstvo školstva a Metodologické centrum. Trinásť škôl z celého Slovenska pracovalo v skupine so školami z Veľkej Británie, Nemecka a Srbska.

“Pochopila som, že môžem stáť v úzadí a nechať študentov pracovať na vlastných nápadoch.  Počas trvania projektu som mala možnosť vidieť, ako dospievajú, stávajú sa citlivejšími voči spoločenským problémom a ochotní tieto problémy riešiť.” Lucia Hrušková, profesorka na gymnáziu J. Lettricha v Martine, Slovensko.

Prečítajte si viac o globálnom projekte Connecting Classrooms

Creative Economy

Náš Creative Economy tím upevňuje vzťahy medzi rastúcimi odvetviami kreatívneho priemyslu v Spojenom kráľovstve a vo svete. Na Slovensku sme spolupracovali s ľuďmi, ktorí stierajú hranice medzi kultúrou, podnikaním a technológiami, vrátane ocenenej módnej a textilnej dizajnérky Dany Kleinert (zakladateľky Slovak Fashion Council). Predsavzali sme si priblížiť príbeh týchto priekopníkov inštitúciám, stratégom, a investorom tak, aby lepšie porozumeli ich hodnote a zvolili najvhodnejšie formy spolupráce.

Young Creative Entrepreneur

Program Young Creative Entrepreneur vyhľadal a spojil globálnu skupinu začínajúcich kreatívnych priekopníkov a inovátorov. Projekt objavil nových lídrov, ktorých vplyv narastá aj mimo ich vlastné firmy.

  • Ridwan Kamil je primátorom kreatívneho mesta Bandung v Indonézii, známeho ako centrum kreatívneho priemyslu v krajine
  • Uche Pedro  bol v roku 2013 časopisom Forbes označený za jedného z najvýznamnejších mladých afrických podnikateľov
  • Dana Kleinert využila kontakty získané počas študijného pobytu YCE a založila Slovak Fashion Council

Viac informácií o našom programe môžete nájsť na stránke Creative economy v angličtine.

Externé odkazy