British Council organizuje veľké množstvo medzinárodných odborných skúšok v mene rôznych britských vzdelávacích inštitúcií a univerzít:

  • britské odborné kvalifikácie, napr. v oblasti účtovníctva či práva
  • univerzitné skúšky, napr. prijímacie alebo záverečné skúšky programov typu MBA či diaľkových študijných programov. 

Univerzitné, ako aj odborné skúšky môžete absolvovať v našom skúškovom centre v Bratislave. Vysoký štandard priebehu skúšky, spoľahlivosť a ochrana skúškových materiálov a výsledkov sú pre British Council samozrejmosťou.