Naším cieľom je budovať medzi ľuďmi vo svete mosty dôvery a porozumenia. Cez naše programy vytvárame stovkám miliónov ľudí po celom svete príležitosť bližšie sa zoznámiť s britskou kultúrnou a kreatívnou sférou.