Studying abroad planning advice

Prihláška na štúdium do krajiny podľa Vášho výberu vyžaduje dôkladnú prípravu. Použite náš kontrolný zoznam a uvidíte, ako budete napredovať. 

Do 3 rokov pred vycestovaním

Vyberte si vysokú školu alebo univerzitu a zistite si, aký modul (Academic alebo General Training) a aké minimálne skóre vyžaduje. Prečítajte si viac o tom, ako sa registrovať na test IELTS. 

  • Udržiavajte si dobré akademické výsledky na Vašej škole.
  • Nájdite si najbližšie skúškové centrum, zistite si termíny skúšok a prihláste sa na IELTS. Termín testu by ste si mali naplánovať okolo 12 až 14 mesiacov pred Vašou prihláškou na štúdium do zahraničia. Viac na IELTS termíny, poplatky a miesta konania.
  • Začnite sa pripravovať na IELTS – aj v prípade, že angličtina je Váš materinský jazyk. Mali by ste sa oboznámiť s formátom a časovou súslednosťou testu. Prečítajte si, ako sa pripraviť na deň svojho testu. 
  • Zistite si, či škola, na ktorej máte záujem študovať, vyžaduje vstupný test. Začnite s plánovaním testu/-ov, ktoré Vaša škola vyžaduje.

15-18 mesiacov pred vycestovaním

Prečítajte si informácie o štúdiu zo zdrojov ako: 

12-14 mesiacov pred vycestovaním 

  • Absolvujte test IELTS, výsledky obdržíte na 13. deň.  Navštívte našu stránku Tipy a rady pre nápady, čo vylepšiť nabudúce, ak ste nedosiahli požadované skóre.
  • Pripravte si samostatný súbor pre každú školu, kam sa chcete prihlásiť, aby ste mali poriadok v prihláškach, korešpondencii a poplatkoch.
  • Starostlivo si prečítajte všetky informácie ku prihláške a splňte všetky požiadavky v stanovenom čase. Vytvorte si prihláškový kalendár, aby ste nezabudli na dôležité dátumy. 

10-12 mesiacov pred vycestovaním

  • Vyplňte si vstupnú prihlášku pre školu/-y, ktoré ste si vybrali.
  • Podajte si prihlášku o štipendium.
  • Zistite si, či potrebujete do danej krajiny vízum.

6-9 mesiacov pred vycestovaním

V tejto chvíli by ste mali vedieť, ktoré školy Vás prijali.

3 mesiace pred vycestovaním 

Ubezpečte sa, že ste podali žiadosť o vízum, ak potrebné.