Potrebujete preukázať vaše znalosti z angličtiny kvôli žiadosti o vízum či imigráciu do Spojeného kráľovstva?

Test IELTS je na zozname schválených tzv. bezpečných jazykových testov UKVI (UK Visas and Immigration). Čiže, ak potrebujete certifikát IELTS ako súčasť vašej žiadosti o vízum do Spojeného kráľovstva, budete sa musieť prihlásiť na tento test v konkrétnom mieste určenom UKVI. 

Pre ďalšie informácie o tom, či potrebujete test IELTS a na akej úrovni, navštívte stránku UKVI.

Dôležité: Ak žiadate o vízum v kategórii "Tier 4 student visa to a Highly Trusted Sponsor (HTS)", odporúčame vám overiť si informácie na oficiálnom Registri sponzorov, a to predtým, ako podáte svoju žiadosť. 

IELTS Academic pre vízové a imigračné účely do Spojeného kráľovstva

Tento test je určený tým, ktorí chcú ísť na bakalárske alebo magisterské štúdium, a tiež tým, ktorí sa chcú v Spojenom kráľovstve zamestnať. Skúška pozostáva z častí počúvanie, čítanie, písanie a z ústnej skúšky. 

Registrujte sa teraz
Zistite, akú známku potrebujete

IELTS General Training pre vízové a imigračné účely do Spojeného kráľovstva

Tento test je určený tým, ktorí plánujú imigrovať do Spojeného kráľovstva a tým, ktorí chcú navštevovať iné ako vysokoškolské školenia alebo štúdium. Skúška pozostáva z častí počúvanie, čítanie, písanie a z ústnej skúšky.  

Registrujte sa teraz
Zistite, akú známku potrebujete

IELTS Life Skills na úrovni A1

Pre tých, ktorí potrebujú certifikát o úrovni svojich jazykových znalostí z angličtiny (konkrétne z ústnej komunikácie a počúvania), ako súčasť svojej žiadosti o vízum v kategórii "Family, Spouse or Partner visa", je tu test IELTS Life Skills A1.

  • Úroveň A1 je v Spoločnom európskom referenčnom rámci jazykov (CEFR) ekvivalentom  tzv. " ESOL Entry 1 on the National Qualification Framework".
  • Test pozostáva z časti počúvanie a z ústnej skúšky.

Registrujte sa teraz
Zistite, akú známku potrebujete

IELTS Life Skills na úrovni B1

Je určený tým, ktorí potrebujú certifikát o úrovni svojich jazykových znalostí z angličtiny (konkrétne z ústnej komunikácie a počúvania), ako súčasť svojej žiadosti o vízum v kategórii "citizenship/settlement visa".

  • Úroveň B1 je v Spoločnom európskom referenčnom rámci jazykov (CEFR) ekvivalentom  tzv. " ESOL Entry 3 on the National Qualification Framework ".
  • Test pozostáva z časti počúvanie a z ústnej skúšky. 

Registrujte sa teraz
Zistite, akú známku potrebujete 

Ak potrebujete IELTS za iným účelom, ako je opísané vyššie, navštívte naše všeobecné stránky venované tomuto testu.