Naše pôsobenie v oblasti vzdelávania, angličtiny a umenia má bezprostredný vplyv na životy miliónov ľudí nielen v Spojenom kráľovstve ale aj po celom svete.

Na Slovensku spolupracujeme s mnohými rôznorodými organizáciami. Využívame naše celosvetové prepojenia, know-how a dôveru, ktorej sa teší naša inštitúcia, aby sme im pomohli dosahovať ich ciele. Poznáme spoločenskú zodpovednosť a marketingovú stratégiu našich partnerov z radov firiem. Tiež sme si vedomí cieľov v oblasti rozvojových programov, vzdelávania či umenia, ktoré majú naši partneri z verejného či neziskového sektora.

Úspešné príklady partnerskej spolupráce s British Council hovoria samy za seba. Stanete sa aj Vy naším partnerom?