British Council je medzinárodná organizácia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pre kultúrne vzťahy.

Svojou činnosťou sa snažíme prispieť k tomu, aby Spojené kráľovstvo a svet boli bezpečnejším a prosperujúcejším miestom. Rozsahom a dopadom patríme medzi špičkové organizácie v oblasti budovania kultúrnych vzťahov. Každoročne sa nejakým spôsobom dotkneme životov približne 500 miliónov ľudí, čo je asi desatina ľudstva.

Naše aktivity sú zamerané na to najlepšie z britskej kultúrny: na oblasť angličtiny, umenia, vzdelávania a na celospoločenské otázky. Tieto aktivity nám pomáhajú spájať ľudí a budovať partnerské siete so Spojeným  kráľovstvom. V British Council pracuje vyše 7,000 zamestnancov, ktorí pôsobia na 191 pracoviskách v 110 krajinách. Slovensko je jednou z nich.