Podporujeme mier a prosperitu budovaním kontaktov, porozumenia a dôvery medzi ľuďmi v Spojenom kráľovstve a krajinami na celom svete.

Jedinečným spôsobom kombinujeme hlboké odborné znalosti Spojeného kráľovstva v oblasti umenia a kultúry, vzdelávania a anglického jazyka, našu globálnu prítomnosť a vzťahy vo viac ako 100 krajinách, náš bezkonkurenčný prístup k mladým ľuďom a vplyvným osobám a našu kreatívnu iskru.

Pracujeme priamo s jednotlivcami, aby sme im pomohli získať zručnosti, sebadôveru a kontakty, ktoré im umožnia zmeniť ich životy a formovať lepší svet v spolupráci so Spojeným kráľovstvom. Podporujeme ich pri budovaní sietí a objavovaní kreatívnych nápadov, pri učení sa angličtiny, získavaní kvalitného vzdelania a medzinárodne uznávaných kvalifikácií.