Už viac ako 80 rokov spolupracujeme s podnikmi, vládami a vzdelávacími inštitúciami a poskytujeme praktické a pútavé školenia a hodnotenia.

Pomáhame organizáciám trénovať na dosahovanie úspechov.

Na vytváraní a poskytovaní kurzov anglického jazyka, programov profesionálnych komunikačných zručností a hodnotení spolupracujeme s niekoľkými poprednými svetovými organizáciami. Naše škálovateľné školiace riešenia dodávajú kvalifikovaní odborníci osobne alebo online.

Naše kurzy sú vhodné pre profesionálov na rôznych pozíciách a v rôznych fázach ich kariéry, ako aj pre študentov, čerstvých absolventov, pedagógov a vedúcich pracovníkov.

Budeme s vami spolupracovať, aby sme porozumeli cieľom vašej organizácie, identifikovali medzery v zručnostiach a navrhli vzdelávací program, ktorý bude vyhovovať vašim časovým plánom, rozpočtu a procesom obstarávania.

Vytvorte si vlastný program prispôsobený pre vás

1. krok - Konzultácia: Spolupracujte s nami na identifikovaní medzier v zručnostiach a vzdelávacích cieľov pre vašu organizáciu. Vaša konzultácia bude v angličtine alebo vo vami preferovanom jazyku, ak je to v našich možnostiach.

2. krok - Návrh: Vytvoríme škálovateľné, pre vás prispôsobené vzdelávacie programy s relevantnými, pútavými školiacimi kurzami pre vašich zamestnancov.

3. krok - Dodanie: Naši skúsení školitelia vám kurz dodajú vtedy, keď to potrebujete a ako to potrebujete (prezenčne, online alebo mix obidvoch).

4. krok - Zhodnotenie: Prostredníctvom našich hodnotení, panelov a správ vám pomôžeme podať správu o pokroku zamestnanca, efekte školení a návratnosti investícií (ROI).

 

Rezervujte si bezplatnú konzultáciu

Naše školiace kurzy anglického jazyka a odborných zručností

Pripojte sa k viac ako 80 miliónom študentov z celého sveta a uvidíte praktické výsledky a zmenu správania na pracovisku. Všetky naše školiace kurzy navrhnuté na mieru zahŕňajú:

  • možnosť osobného, online a zmiešaného dodania
  • školenia zamerané na špecifické zručnosti relevantné pre dané pracovisko
  • nástroje na sledovanie efektu školenia a návratnosti investícií (ROI).

Naše školiace riešenia:

Profesionálne komunikačné zručnosti: Ponúkame širokú škálu kurzov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie hovorových a písomných komunikačných zručností. Budeme s vami spolupracovať na vytvorení cieleného vzdelávacieho programu, ktorý spĺňa potreby vašej organizácie a umožní zvýšiť produktivitu.

Online angličtina: Študenti na všetkých úrovniach si môžu vyberať zo samoštudijných a živých online hodín, ktoré sú dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, kdekoľvek na svete.

Prezenčná angličtina: Vybudujte sebaistotu, presvedčenie a schopnosti vo svojich tímoch prostredníctvom na mieru prispôsobeného a pútavého kurzu. Váš kurz sa môže konať v našich vzdelávacích strediskách, vašich priestoroch alebo na mieste podľa vášho výberu, v čase, ktorý vám vyhovuje. Spolupracujeme s vami, aby sme posúdili znalosť angličtiny vašich zamestnancov a vytvorili cesty vzdelávania, ktoré im budú vyhovovať.

Zistite viac informácií (v angličtine) o našich kurzoch anglického jazyka a profesionálnych komunikačných zručností.

Testovanie a hodnotenia

Prostredníctvom nášho škálovateľného testovania a hodnotenia s podporou technológií pomáhame našim klientom získavať a udržiavať si skutočné talenty, podporujeme študentov pri prijímaní do inštitúcií po celom svete a pomáhame firmám na základe zistených informácií uskutočniť uvážené rozhodnutia o školení.

Zistite viac informácií (v angličtine) o riešeniach testovania a hodnotenia.