Už viac ako 80 rokov spolupracujeme s podnikmi, vládami a vzdelávacími inštitúciami a poskytujeme praktické a pútavé riešenia školení a hodnotenia.

 

Umožňujeme organizáciám zlepšovanie komunikačných zručností za účelom dosiahnutia úspechu

Máme bezkonkurenčnú históriu viac ako 80-ročného partnerstva s korporátnymi, vládnymi a vzdelávacími organizáciami vo viac ako 80 krajinách s cieľom rozvíjať angličtinu a komunikačné zručnosti. 

Naše odborné znalosti a skúsenosti využívame na vytváranie škálovateľných, pútavých a pôsobivých vzdelávacích riešení pre profesionálov na všetkých pozíciách, vo všetkých odvetviach a kariérnych fázach, ako aj pre študentov, čerstvých absolventov a výskumných pracovníkov.

Zabezpečujeme úspech a zmierňujeme ťažkosti pri navrhovaní a implementácii školení podporou L&D, HR a obchodných manažérov prostredníctvom nášho 4-krokového procesu.

Corporate English Solutions, image

Vytvorte si svoj vlastný program šitý na mieru

Krok 1 - Konzultácia: Identifikujeme nedostatky v zručnostiach a vzdelávacie ciele pre vašu organizáciu. 

Krok 2 - Návrh: Vytvoríme škálovateľné riešenia na mieru s personalizovaným obsahom a integrovaným hodnotením.

Krok 3 - Dodanie: Naši skúsení školitelia zapoja vaše tímy, vytvoria relevantné a prenosné zručnosti, aby tak zabezpečili napredovanie vašich zamestnancov. 

Krok 4 - Hodnotenie: Sledujeme a podávame správy o pokroku, informujeme o návratnosti investícií a pomôžeme vám odkomunikovať váš úspech zainteresovaným stranám. 

Rezervujte si bezplatnú konzultáciu

Naše školenia zamerané na anglický jazyk a profesionálne komunikačné zručnosti

Pripojte sa k viac ako 80-tim miliónom študentov z celého sveta, aby ste videli praktické výsledky a zmenu v správaní na pracovisku. Naše programy zahŕňajú:

  • flexibilné možnosti doručenia osobne, online a kombinovane
  • cielený a relevantný rozvoj zručností na pracovisku
  • nástroje na sledovanie dopadu školenia a návratnosti investícií.

Naše riešenia:

Profesionálne komunikačné zručnosti: Zvýšte angažovanosť, produktivitu a výkon prostredníctvom rozšírených komunikačných zručností slovom aj písmom. Každý modul rozvíja dobre zadefinovanú komunikačnú kompetenciu, ktorú je možné zosúladiť s rámcami zručností vašej organizácie.

Zručnosti v anglickom jazyku: Umožnite svojim zamestnancom komunikovať sebavedomejšie a efektívnejšie na pracovisku a v sociálnych situáciách. Pútavé samostatne riadené a školiteľom vedené stretnutia na zaistenie maximálneho pokroku.

Hodnotenie: Celosvetovo uznávané skúšky, hodnotenia a akreditácie, ktoré stanovujú kritériá, sledujú pokrok a zdôrazňujú dosiahnuté úspechy.

Balík online školení

Kompletné riešenie pre rozvoj anglického jazyka a profesionálnych komunikačných zručností. Vďaka informačným panelom a cielenej spätnej väzbe budete môcť informovať o dopadoch školenia a návratnosti investícií. Kurzy sú pripravené podľa vašich potrieb:

Samoštúdium: Pohodlné, škálovateľné, cenovo dostupné a usmerňované učenie sa na posilnenie sociálnych zručností alebo anglického jazyka na pracovisku takým spôsobom, akým to študentom vyhovuje.

Anglický jazyk na pracovisku: Škálovateľné a nákladovo efektívne kombinované vzdelávanie, ktoré kombinuje flexibilné individuálne štúdium s interaktivitou a spätnou väzbou na lekciách pod vedením školiteľa. 

Sociálna angličtina: Interaktívne a pútavé programy sociálnej a pracovnej angličtiny pod vedením školiteĺa s prémiovými online vzdelávacími aktivitami a hodnotením.

Profesionálne komunikačné zručnosti: Rozvíjanie efektívnych a cielených ústnych a písomných komunikačných zručností na pracovisku.

IELTS Coach: Cvičenie zamerané na jazyk a zručnosti, ktoré pomôže vášmu tímu a študentom získať skóre, ktoré potrebujú s nami, spolutvorcami IELTS testu, dosiahnuť.

Získajte viac informácií o online vzdelávaní.

Hodnotenie a vystavenie certifikátu

Umožňuje vám získavať talenty, hodnotiť zručnosti a merať pokrok a podporovať študentov pri prijímaní do inštitúcií po celom svete.

Získajte viac informácií o riešeniach testovania a hodnotenia.