EUNIC
EUNIC

Čo je EUNIC?

EUNIC (European Union National Institutes of Culture) je asociácia národných kultúrnych inštitútov v rámci Európskej únie. Jednotlivé inštitúty reprezentujú svoje krajiny a rozvíjajú vzťahy s inými krajinami v oblasti umenia a často aj vzdelávania. EUNIC má 32 členov v 27 krajinách a má viac ako 2 000 pobočiek vo vyše 150 štátoch. Tiež má tisícky lokálnych partnerov.

EUNIC Slovakia

Hlavným cieľom EUNICu na Slovensku je podpora spoločných projektov s európskymi kultúrnymi inštitútmi združenými v EUNICu v spolupráci so slovenskými partnermi na príprave podujatí ako je napríklad Noc literatúry alebo Európsky deň jazykov.

Náš cieľ

Hlavným cieľom asociácie je vytvorenie efektívnych partnerstiev a prepojení medzi jednotlivými členskými organizáciami, ktoré povedú k vyššiemu povedomiu o kultúrnej rozmanitosti, k jej prehĺbeniu a k lepšiemu porozumeniu medzi európskymi spoločenstvami, tiež posilnia medzinárodný dialóg a spoluprácu v Európe aj mimo nej. 

Externé odkazy