Naše aktivity v oblasti vzdelávania smerujú k internacionalizácii vzdelávania. Podporujeme medzinárodný dialóg o zdieľaní  britského know-how a inovácií prispievajúci k vytváraniu partnerských kontaktov a spolupráci na projektoch. Zameriavame sa najmä  na oblasť školského a univerzitného vzdelávania.