British Council na Slovensku ponúka IELTS Academic a IELTS General Training. Prihlásiť na skúšku sa môžete online (nižšie) alebo - ak potrebujete pomôcť - v niektorom z našich registračných centier. 

Vyberte si spôsob, akým absolvujete skúšku IELTS 

Ak sa chcete prihlásiť na jazykovú skúšku a prichádzate zo zahraničia, overte si, prosím, aktuálne podmienky vstupu na územie Slovenska a najnovšie informácie na stránke Ministerstva zahraničných veci SR

Typ skúšky Poplatok Registrácia
IELTS na papieri (termíny do 28.novembra 2020)* 210 € (211 € od 1.januára 2021) Prihlásiť sa
IELTS na počítači  210 € (211 € od 1.januára 2021) Prihlásiť sa

* Registrujte sa na skúšku IELTS na papieri - termíny od 28. novembra 2020.

Pred registráciou si pripravte

 1. Platný preukaz totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz krajín Schengenského priestoru) - v rámci registrácie je potrebné nahrať jeho kópiu do systému.
 2. Ak máte menej ako 18 rokov, budete potrebovať písomný súhlas rodiča alebo poručníka. Kandidátom mladším než 16 rokov neodporúčame registrovať sa na skúšku IELTS. 
 3. Stiahnite a prečítajte si Informácie pre kandidátov (v anglickom jazyku). Nájdete tu všetky dôležité informácie o formáte testu, typoch otázok a výsledkoch testu. 
 4. Úhradu poplatku za skúšku. IELTS môžete uhradiť online priamo na registračnej stránke, platobnou kartou v našom zákazníckom centre v Bratislave alebo bankovým prevodom. V prípade, že za Vás bude skúšku platiť firma na faktúru, dajte nám vopred vedieť a s úhradou počkajte na vystavenie faktúry.

  IBAN: SK94 8130 0000 0020 0847 0006
  SWIFT: CITISKBA (Citibank Slovakia a.s.)
  Variabilný symbol: nájdete v automatickom emaili po online registrácii
  Popis: IELTS/Vaše meno/dátum testu

Po úspešnej registrácii 

Po dokončení registrácie dostanete mailom potvrdenie o registrácii. Nájdete v ňom aj Vaše referenčné číslo, vďaka ktorému získate prístup na portál pre kandidátov IELTS. Preto si dobre skontrolujte, že ste pri registrácii uviedli správnu e-mailovú adresu.

Akonáhle Vašu registráciu skontrolujeme, dostanete aj automatický e-mail s prístupovými kódmi k bezplatnému online kurzu Road to IELTS

Ústna časť skúšky sa môže konať v ten istý deň ako písomná časti skúšky alebo v priebehu týždňa pred alebo po písomnej časti skúšky. Väčšinou sa ústna časť skúšky koná v ten istý deň ako písomná časť alebo deň pred písomným testovaním. Termín ústnej časti Vám potvrdíme mailom v pozvánke na skúšku najneskôr 3 dni pred konaním prvej časti skúšky.