Skúšku IELTS môžete absolvovať v našich skúškových centrách buď vo formáte na písanom na počítači alebo na papieri. Niektoré z našich skúškových centier ponúkajú aj možnosť absolvovať ústnu časť skúšky IELTS formou videohovoru. Viac informácií nájdete na podstránke IELTS Academic alebo IELTS General Training.

K registrácii potrebujete platný doklad totožnosti a kartu, ktorou za skúšku zaplatíte online.

Ponuka skúšok Cena Termíny skúšok
IELTS Academic - v skúškovom centre (na papieri alebo na počítači) 217€* Ponuka skúšok
IELTS General Training - v skúškovom centre (na papieri alebo na počítači) 217€* Ponuka skúšok

*220€ od 1.5.2023

Čo zahŕňa poplatok za skúšku? Úhradou skúšky IELTS získavate prístup k exkluzívnym prípravným materiálom, bezplat

ným skúšobným testom a ďalším benefitom.

Na prihlásenie potrebujete

  1. Platný preukaz totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz krajín Schengenského priestoru). Počas registrácie je potrebné nahrať jeho kópiu do systému. Preukaz musí byť platný v deň registrácie, ako aj v deň samotnej skúšky. Skúšku IELTS neodporúčame kandidátom mladším než 16 rokov.
  2. Kreditnú kartu - skúšku IELTS môžete uhradiť online priamo na registračnej stránke. V prípade, že za Vás bude skúšku platiť firma na faktúru, dajte nám vopred vedieť a s úhradou počkajte na vystavenie faktúry.

Po úspešnej registrácii 

Po dokončení registrácie Vám príde mailom potvrdenie:

  • s časom začiatku skúšky a miesta jej konania
  • dňa konania ústnej časti Vašej skúšky
  • prístup k bezplatnému online prípravnému kurzu Road to IELTS Last Minute course.

Viac informácií o skúške IELTS

Stiahnite a prečítajte si Informácie pre kandidátov (v anglickom jazyku). Nájdete tu všetky dôležité informácie o formáte testu, typoch otázok a výsledkoch testu.