U nás sa môžete na skúšku IELTS prihlásiť online priamo z domu alebo - ak potrebujete pomôcť - z nášho zákazníckeho centra v Bratislave.

Pred registráciou

 1. Pripravte si platný preukaz totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz krajín Schengenského priestoru). Pre úspešnú registráciu musíte nahrať jeho kópiu do systému. Uchádzači mladší ako 18 rokov, ktorí sa chcú prihlásiť na skúšku, musia priložiť písomný súhlas rodiča alebo poručníka.
 2. Stiahnite a prečítajte si Informácie pre kandidátov (v anglickom jayzku), v ktorom nájdete všetky dôležité informácie o formáte testu, typoch otázok a výsledkoch testu. Kandidátom mladším než 16 rokov neodporúčame registrovať sa na skúšku IELTS. 
 3. Uhraďte poplatok za skúšku. Za test môžete zaplatiť online priamo na registračnej stránke, kartou v našom zákazníckom centre alebo bankovým prevodom. 

  IBAN: SK94 8130 0000 0020 0847 0006
  SWIFT: CITISKBA (Citibank Slovakia a.s.)
  Variabilný symbol: nájdete v automatickom emaily po online registrácii
  Popis: IELTS/Vaše meno/dátum testu

Potvrdenie dátumu testu IELTS

Po dokončení registrácie dostanete potvrdenie, v ktorom nájdete čas a presnú adresu konania skúšky.

Ústna časť skúšky môže byť naplánovaná na rovnaký deň ako písomné časti alebo na iný deň, najskôr 7 dní pred hlavným dátumom testom alebo najneskôr 7 dní po ňom. Termín ústnej časti vám potvrdíme pred konaním skúšky.

Po úspešnej registrácii na skúšku dostanete tiež automatický e-mail s prístupovými kódmi k bezplatnému online kurzu: Road to IELTS

Okrem toho dostanete vaše referenčné číslo, ktoré vám umožní prístup na portál pre kandidátov skúšky IELTS. Preto si dobre skontrolujte, že ste pri registrácii uviedli správnu e-mailovú adresu.