British Council pôsobí na Slovensku od roku 1946. V tom čase sa volal British Institute a jeho riaditeľom bol profesor Brander. Kvôli politickým zmenám v socialistickom Československu museli inštitút v roku 1950 zatvoriť. Opätovného otvorenia sa dočkal v roku 1992 v nových priestoroch bratislavského Starého Mesta na Panskej ulici 17.

Od svojho znovuotvorenia British Council na Slovensku:

  • pomohol tisícom učiteľov anglického jazyka rozvinúť nové a inovatívne metódy vyučovania angličtiny
  • v spolupráci s partnermi zorganizoval množstvo kultúrnych a vzdelávacích podujatí (napríklad predstavenie Hamleta v podaní The Globe Theatre či programy na  festivale Pohoda)
  • partnersky prepojil veľký počet škôl, inštitúcií a odborníkov z rôznych oblastí
  • umožnil vyše 50 000 študentom získať medzinárodne uznávané jazykové skúšky (IELTS), Cambridgeské skúšky a mnohé iné)
  • zlepšil úroveň angličtiny tisícom študentov, ktorí navštevovali či navštevujú naše jazykové kurzy. 

Naše pôsobenie v oblasti angličtiny

Angličtina bola vždy v centre našej pozornosti. Prostredníctvom anglického jazyka budujeme kultúrne styky medzi Spojeným kráľovstvom, Slovenskom a zvyškom sveta. Ponúkame kurzy anglického jazyka pre každého, kto sa chce zdokonaliť: kurzy všeobecnej alebo odbornej angličtiny, kurzy zamerané na prípravu na jazykové certifikáty či špeciálne kurzy pre firmy.

U nás môžete získať certifikáty z anglického jazyka – administrujeme skúšky IELTS a Cambridge Assessment English, test APTIS pre inštitúcie a široké spektrum odborných skúšok a skúšok pre britské univerzity.

Naše pôsobenie v oblasti umenia a vzdelávania

Naším cieľom je budovať vzťahy a porozumenie medzi ľuďmi na celom svete. Programy a projekty, ktoré zastrešujeme, sprístupňujú stámiliónom ľudí na celom svete britskú kultúru a kreativitu.

Viac informácií o našich programoch z oblasti vzdelávania a umenia.

Externé odkazy