British Council buduje väzby, porozumenie a dôveru medzi ľuďmi v Spojenom kráľovstve a iných krajinách prostredníctvom umenia a kultúry, vzdelávania a anglického jazyka.

Pomáhame mladým ľuďom získať zručnosti, sebadôveru a väzby, ktoré hľadajú, aby využili svoj potenciál a zapojili sa do silných a inkluzívnych spoločenstiev. Podporujeme ich v učení sa angličtiny, získavaní vysokokvalitného vzdelania a medzinárodne uznávaných kvalifikácií. Naša práca v oblasti umenia a kultúry stimuluje tvorivý prejav a výmenu a podporuje tvorivé podnikanie.

Na Slovensku pôsobíme od roku 1946. Každý rok sa na Slovensku stretávame s tisíckami študentov, pedagógov, akademikov, podnikateľov, zamestnancov a spoločností. Naša práca sa zameriava na poskytovanie príležitostí pre mladých ľudí prostredníctvom:

  • podpory mladých ľudí pri získavaní vzdelania, kvalifikácie a zručností potrebných na dosiahnutie ich potenciálu v budúcej kariére.
  • vytvárania a vývoja nových sietí a platforiem s cieľom dať mladým ľuďom hlas v spoločnosti.

 

Externé odkazy