British Council pôsobí na Slovensku od roku 1946. V tom čase sa volal 'British Institute' a jeho riaditeľom bol profesor Brander. Kvôli politickým zmenám v socialistickom Československu museli inštitút v roku 1950 zatvoriť. Opätovného otvorenia sa dočkal v roku 1992 v nových priestoroch bratislavského Starého mesta na Panskej 17.

Od svojho znovuotvorenia British Council Slovensko:

 • pomohol tisícom učiteľov anglického jazyka rozvinúť nové a inovatívne metódy vyučovania angličtiny.
 • získal partnerov na spoluprácu a zorganizoval mnohé kultúrne a vzdelávacie podujatia a programy ako napríklad  predstavenie Hamleta v podaní The Globe Theatre či rôzne aktivity na festivale Pohoda.
 • partnersky prepojil veľký počet škôl, inštitúcií a expertov.
 • asistoval vyše 50,000 študentom pri získavaní medzinárodne uznávaných testov ako sú International English Language Testing System (IELTS), cambridgské a ďalšie skúšky.
 • zlepšil úroveň angličtiny tisícom  študentov, ktorí navštevovali naše kurzy. 

 Naše pôsobenie v oblasti angličtiny

Angličtina bola vždy v centre našej pozornosti. Prostredníctvom anglického jazyka budujeme kultúrne styky medzi Spojeným kráľovstvom, Slovenskom a zvyškom sveta. Ponúkame kurzy angličtiny pre každého, kto sa chce naučiť, alebo zlepšiť si angličtinu, či už všeobecnú alebo odbornú (napr. obchodnú, finančnú, právnickú), tiež kurzy zamerané na prípravu na jazykové certifikáty a špeciálne kurzy pre firmy.

Na Slovensku môžete naším prostredníctvom získať certifikáty z angličtiny – administrujeme skúšky IELTS a Cambridge English, test APTIS pre inštitúcie a celú paletu odborných skúšok a skúšok pre britské univerzity.

Naše pôsobenie v oblasti umenia a vzdelávania

Naším cieľom je budovať premostenia a zlepšovať porozumenie medzi ľuďmi vo svete. Vďaka naším programom vytvárame možnosť pre stámilióny ľudí po celom svete, aby sa zoznámili s britskou kultúrou a kreativitou.

Pozrite si viac informácií o našich programoch z oblasti vzdelávania a umenia

Knižnice British Council majú  nový domov

Po zatvorení troch British Council knižníc v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach sme darovali väčšinu materiálov šiestim knižniciam na Slovensku, v rámci ktorých vzniklo šesť Britských centier.  Môžete ich nájsť v týchto knižniciach:

 • Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica , www.svkbb.eu 
 • Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, 042 30 Košice 1, www.svkk.sk
 • Knižnica P. O. Hviezdoslava, Hlavná 139, 080 01 Prešov , www.kniznica-poh.sk
 • Žilinská knižnica, Bernolákova 47, 011 77 Žilina, www.krajskakniznicazilina.sk
 • Univerzitná knižnica, Študovňa Filozofickej fakulty, Hodžova 1, 949 01 Nitra, 
  www.uk.ukf.sk
 • Univerzitná knižnica, Michalská 1, 811 01 Bratislava, www.ulib.sk

Externé odkazy