Go more places with IELTS

IELTS (International English Language Testing System – medzinárodný systém testovania z anglického jazyka) je najobľúbenejším testom z anglického jazyka na svete. Vyvinuli ho poprední svetoví odborníci na hodnotenie znalostí jazyka, pričom test posudzuje všetky vaše zručnosti v angličtine – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie.

Test ukáže, ako budete používať angličtinu, keď budete študovať, pracovať a žiť v anglicky hovoriacom prostredí. Skúšku IELTS môžete absolvovať v oficiálnych skúškových centrách British Council, ktoré sa nachádzajú po celom svete. 

Štúdium, práca a život v zahraničí

Skúšku IELTS akceptuje vyše 10 000 organizácií vo viac ako 140 krajinách. Medzi tieto organizácie patria orgány štátnej správy, akademické inštitúcie a zamestnávatelia, ktorých je len v USA 3 400. 

Choďte za svojím cieľom

Vo väčšine krajín, v ktorých je angličtina hlavným jazykom, budete potrebovať potvrdenie o znalostiach anglického jazyka, aby ste sa mohli uchádzať o prácu či štúdium na univerzite. 

Presaďte sa doma

Potvrdenie znalostí anglického jazyka prostredníctvom testu IELTS vám môže pomôcť získať lepšiu prácu alebo vyššie pracovné miesto v rodnej krajine.

Chcete sa vysťahovať do inej krajiny?

Výsledky testu IELTS vám pomôžu splniť imigračné požiadavky. Skúšku IELTS akceptujú všetky imigračné úrady, ktoré vyžadujú test z anglického jazyka.  

Zvoľte si svoju cestu IELTS

Vaša cesta IELTS od rezervácie testu až po získanie výsledkov môže byť taká, ako to vyhovuje vám.