IELTS recognition

IELTS (International English Language Testing System – medzinárodný systém testovania z anglického jazyka) je celosvetovo najviac vyhľadávaný test z anglického jazyka. Vyvinutý poprednými expertami v oblasti hodnotenia jazykových znalostí znalostí, IELTS overí vaše zručnosti v štyroch oblastiach – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie.

Skúška IELTS zmapuje Vaše znalosti anglického jazyka pre potreby štúdia, práce alebo bežného života v anglicky hovoriacej krajine. Skúšku IELTS môžete absolvovať v oficiálnych skúškových centrách na celom svete. 

Štúdium, práca a život v zahraničí

Skúšku IELTS akceptuje vyše 12 000 organizácií vo viac ako 140 krajinách sveta. Medzi tieto organizácie patria orgány štátnej správy, akademické inštitúcie a zamestnávatelia, ktorých je len v USA 3 000. 

Choďte za svojím cieľom

Vo väčšine krajín, v ktorých je angličtina hlavným jazykom, budete potrebovať potvrdenie vašej znalosti anglického jazyka ak sa budete uchádzať o prácu či štúdium na univerzite. 

Presaďte sa doma

Potvrdenie znalosti anglického jazyka testom IELTS vám môže pomôcť pri hľadaní lepšieho pracovného uplatnenia aj v rodnej krajine.

Chcete sa vysťahovať do inej krajiny?

Výsledky testu IELTS vám pomôžu splniť imigračné požiadavky. Skúšku IELTS akceptujú všetky imigračné úrady, ktoré vyžadujú test z anglického jazyka.  

Vyberte si tú správnu skúšku IELTS

Vyberte si skúšku IELTS podľa Vašich potrieb.