Čo robíme

V spolupráci s najvýraznejšími britskými kreatívnymi talentami prinášame inovatívne podujatia špičkovej kvality a podporujeme spoluprácu medzi umelcami a kultúrnymi inštitúciami.

Podporujeme medzinárodné vzťahy s kreatívnymi partnermi na podporu výnimočných projektov na Slovensku, od divadla a hudby až po výtvarné umenie a dizajn.