Kedy sa dozviem výsledok skúšky?

Na výsledky skúšky IELTS nebudete musieť čakať dlho. 

Ak ste absolvovali IELTS na papieri, výsledky budú zverejnené po uplynutí 13-tich kalendárnych dní od dátumu skúšky. Ak ste sa rozhodli pre IELTS na počítači, výsledky budú známe do 3 až 5 kalendárnych dní od dátumu skúšky.

Pozrite si Vaše výsledky priamo na portáli pre kandidátov IELTS. Výsledky skúšky IELTS nie je možné oznámiť telefonicky ani e-mailom.

Výsledky sú viditeľné online 28 dní odo dňa zverejnenia a neslúžia ako oficiálne potvrdenie znalosti anglického jazyka. 

Kedy dostanem vytlačený certifikát?

Tlačenú kópiu výsledku testu IELTS, formulár Test Report Form (TRF), Vám odošleme doporučenou poštou na 13-ty deň (alebo 3.-5. deň v prípade počítačovej skúšky) odo dňa konania skúšky. Doručenie poštou môže trvať aj sedem pracovných dní.

Ak ste o to požiadali, môžete si Váš Test Report Form vyzdvihnúť aj osobne v Bratislave s platným preukazom totožnosti (rovnakým, akým ste sa preukázali v deň skúšky). Budeme Vás informovať mailom akonáhle bude Váš Test Report Form pripravený na vyzdvihnutie.

Ak si želáte, aby Váš certifikát vyzdvihol niekto iný, vyplňte a podpíšte formulár Plnomocenstva (na stiahnutie nižšie) a doručte ho na našu adresu. Osoba, ktorú poveríte prevzatím Vášho certifikátu, sa musí preukázať dokladom totožnosti uvedeným v plnomocenstve.

Môžem požiadať o vydanie dodatočných Test Report Forms?

Od 28. novembra 2020 môžete požiadať o bezplatné vystavenie maximálne 5-tich ďalších kópií Vášho Test Report Form pre organizácie a inštitúcie (napr. univerzity alebo imigračné úrady) priamo vo Vašom portáli pre kandidátov IELTS kedykoľvek počas dvoch rokov odo dňa Vašej skúšky. V prípade, že požiadate o zaslanie organizácii, ktorá nie je zapojená do online programu STED, môťeme Vám účtovať náklady na kuriéra alebo doporučenú poštu.

Ak ste absolvovali skúšku IELTS na papieri pred 28. novembrom 2020 alebo potrebujete viac než päť dodatočných Test Report Form, môžete o vystavenie požiadať vypísaním žiadosti Application for Additional Test Report Form (na stiahnutie nižšie). Priložte k nej kópiu Vášho dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) a pošlite nám ju. Administratívny poplatok vo výške 12 € (za 1-2 dodatočné adresy) môžete zaplatiť kartou u nás alebo bankovým prevodom na účet British Council:

Číslo účtu: 200 847 0006/8130 (Citibank Slovakia, a.s.)
IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006
SWIFT: CITISKBA 

Vaše Test Report Form pošleme priamo vybraným organizáciám. Zaslanie dodatočného formulára TRF trvá približne 10 dní. 

Ak je vaše skúškové centrum zatvorené, o dodatočné formuláre TRF môžete požiadať priamo IELTS. 

Čo znamená môj výsledok skúšky IELTS?

Za každú časť skúšky IELTS môžete získať hodnotenie na stupnici 0 až 9, ktoré vyjadruje vašu znalosť anglického jazyka v danej oblasti.

Vo formulári TRF nájdete výsledok každej zo štyroch zručností (počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie), ako aj celkový výsledok. Vaše znalosti budú ohodnotené celým (napríklad 5.0, 6.0, 7.0) alebo polovičným číslom (napr. 5.5, 6.5, 7.5).

Podrobnejšie informácie o hodnotení výsledkov nájdete tu.

Ako dlho sú platné výsledky skúšky IELTS?

Organizácie zvyčajne neakceptujú výsledky staršie ako dva roky, pokiaľ neposkytnete dôkaz, že od absolvovania testu svoju angličtinu aktívne udržiavate alebo sa snažíte ju zlepšiť. Partneri skúšky IELTS nemôžu potvrdiť platnosť výsledkov testu, ktoré sú staršie ako dva roky.

Ako môžem požiadať o opätovné hodnotenie testu IELTS?

Ak ste nedosiahli očakávaný výsledok, môžete požiadať o opätovné ohodnotenie testu - tzv. Enquiry on Results (EOR). Od 28. novembra 2020 môžete žiadosť poslať priamo cez portál pre kandidátov IELTS. Vyberte si jednu alebo viac časti na prehodnotenie a uhraďte administratívny poplatok online. Poplatok za túto službu je 110 € a v prípade zlepšenia výsledku ktorejkoľvek časti testu Vám bude vrátený. O prehodnotenie výsledku skúšky môžete požiadať do 6-tich týždňov odo dňa konania skúšky.

Môžem test IELTS absolvovať znova?

Opätovné absolvovanie skúšky IELTS nie je obmedzené. Na test sa môžete prihlásiť kedykoľvek.

Upozorňujeme, že výsledok sa pravdepodobne nezlepší, pokiaľ pred opätovným absolvovaním testu nevynaložíte značné úsilie na zlepšenie svojej angličtiny. Odporúčame vám navštíviť prípravnú časť a urobiť si cvičný test, ktorý ohodnotí vaše jazykové znalosti.