IELTS základné údaje a čísla

Kedy sa dozviem výsledok skúšky?

Na výsledky skúšky IELTS nebudete musieť čakať dlho. 

Výsledky si môžete pozrieť na portáli pre kandidátov IELTS. Podľa toho, ktorý test IELTS si vyberiete, budú vaše výsledky zverejnené:

Test 

Čas

IELTS na papieri  13 dní
IELTS na počítači 

1-5 dní

IELTS Online  6 – 8 kalendárnych dní po teste
IELTS UKVI pre anglické víza a imigráciu na papieri  13 dní
IELTS pre Life Skills  7 dní

 

Kedy dostanem vytlačený certifikát?

Ak ste u nás absolvovali papierovú verziu skúšky IELTS, odošleme Vám jednu vytlačenú kópiu výsledku testu IELTS - tzv. Test Report Form (TRF) - doporučenou poštou na adresu uvedenú vo Vašej registrácii v deň zverejnenia výsledkov skúšky. Ak ste počas skúškového dňa uviedli, že si želáte vyzdvihnúť Váš Test Report Form osobne, môžete tak urobiť v našej pobočke v Bratislave s platným preukazom totožnosti (musíte predložiť ten istý doklad ako v deň skúšky). Budeme Vás informovať e-mailom akonáhle bude Váš Test Report Form pripravený na vyzdvihnutie.

Ak si želáte, aby Váš certifikát vyzdvihol niekto iný, vyplňte a podpíšte formulár Plnomocenstva (na stiahnutie nižšie) a doručte ho na našu adresu. Osoba, ktorú poveríte prevzatím Vášho certifikátu, sa musí preukázať dokladom totožnosti uvedeným v plnomocenstve.

Ak ste u nás absolvovali skúšku IELTS na počítači, dostanete Váš certifikát len v elektronickej podobe (tzv. eTRF). Môžete si ho stiahnuť vo Vašom konte na stránke Test Taker Portal hneď po zverejnení výsledkov skúšky (1-5 dní odo dňa konania skúšky). Ak potrebujete poslať certifikát ďalšej inštitúcii alebo organizácii, môžete si ho vytlačiť a poslať poštou alebo poslať elektronicky mailom. Ďalšou možnosťou je poslať Váš certifikát priamo cez stránku Test Taker Portal.

Ak ste absolvovali IELTS Online, dostanete len elektronický certifikát s výsledkami skúšky (tzv. eTRF). Tento certifikát si môžete vytlačiť a poslať organizáciám, na ktoré sa hlásite.

Môžem požiadať o vydanie dodatočných Test Report Forms?

Môžete požiadať o bezplatné vystavenie maximálne 5-tich vytlačených dodatočných kópií Vášho Test Report Form pre organizácie alebo inštitúcie. Tieto budú poslané priamo na ich adresu poštou alebo - v prípade, že sú členmi online verifikačnej platformy - zdieľané online. 

O dodatočné kópie môžete požiadať priamo na portáli pre kandidátov IELTS kedykoľvek počas dvoch rokov odo dňa Vašej skúšky. Vaša žiadosť bude spracovaná do 10-tich dní a môžeme Vám účtovať náklady na kuriéra (ak nie je možné zaslanie klasickou poštou).

Ak potrebujete vystaviť viac než päť dodatočných papierových kópií Vášho Test Report Form, prosím, vypíšte žiadosť Application for Additional Test Report Form (na stiahnutie nižšie) a doručte ju poštou alebo naskenovanú mailom na našu adresu. V tomto prípade je potrebné uhradiť administratívny poplatok vo výške 20 € (za 1-2 adresy). Môžete ho zaplatiť kartou u nás alebo bankovým prevodom na účet British Council:

Číslo účtu: 200 847 0006/8130 (Citibank Slovakia, a.s.)
IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006
SWIFT: CITISKBA 

Ak je vaše skúškové centrum zatvorené, o dodatočné formuláre TRF môžete požiadať priamo IELTS. 

Čo znamená môj výsledok skúšky IELTS?

Za každú časť skúšky IELTS môžete získať hodnotenie na stupnici 0 až 9, ktoré vyjadruje vašu znalosť anglického jazyka v danej oblasti.

Vo formulári TRF nájdete výsledok každej zo štyroch zručností (počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie), ako aj celkový výsledok. Vaše znalosti budú ohodnotené celým (napríklad 5.0, 6.0, 7.0) alebo polovičným číslom (napr. 5.5, 6.5, 7.5).

Podrobnejšie informácie o hodnotení výsledkov nájdete tu.

Ako dlho sú platné výsledky skúšky IELTS?

Organizácie zvyčajne neakceptujú výsledky staršie ako dva roky, pokiaľ neposkytnete dôkaz, že od absolvovania testu svoju angličtinu aktívne udržiavate alebo sa snažíte ju zlepšiť. Partneri skúšky IELTS nemôžu potvrdiť platnosť výsledkov testu, ktoré sú staršie ako dva roky.

Ako môžem požiadať o opätovné hodnotenie testu IELTS?

Ak ste nedosiahli očakávaný výsledok, môžete požiadať o prehodnotenie Vášho testu - tzv. Enquiry on Results (EOR) priamo cez portál pre kandidátov IELTS. Vyberte si jednu alebo viac časti na prehodnotenie a uhraďte administratívny poplatok online. Poplatok za túto službu je 110€ a v prípade zlepšenia výsledku ktorejkoľvek časti testu Vám bude vrátený. Výsledok vašej žiadosti o prehodnotenie testu Enquiry on Results (EOR) môže byť zverejnený už v ten istý deň, ako ste podali žiadosť - najneskôr však do 21 dní po jej podaní. Tento termín závisí od viacerých faktorov, napríklad od toho, koľko častí testu ste žiadali prehodnotiť.

Môžem test IELTS absolvovať znova?

Opätovné absolvovanie skúšky IELTS nie je obmedzené. Na test sa môžete prihlásiť kedykoľvek.

Upozorňujeme, že výsledok sa pravdepodobne nezlepší, pokiaľ pred opätovným absolvovaním testu nevynaložíte značné úsilie na zlepšenie svojej angličtiny. Odporúčame vám navštíviť prípravnú časť a urobiť si cvičný test, ktorý ohodnotí vaše jazykové znalosti.