Kedy sa dozviem výsledok skúšky?

Na výsledky skúšky IELTS nebudete musieť čakať dlho. 

Ak ste absolvovali IELTS na papieri, výsledky budú zverejnené po uplynutí 13-tich kalendárnych dní od dátumu skúšky a môžete pozrieť na portáli pre kandidátov IELTS.

Ak ste sa rozhodli pre IELTS na počítači, výsledky budú známe do 3 až 5 kalendárnych dní od dátumu skúšky. Aj v tomto prípade budú výsledky zverejnené na portáli pre kandidátov IELTS

Výsledky sú viditeľné online 28 dní odo dňa zverejnenia a nemali by sa používať ako oficiálne potvrdenie znalosti anglického jazyka. 

Kedy dostanem tlačenú kópiu výsledku?

Tlačenú kópiu výsledku testu IELTS, formulár Test Report Form (TRF), vám odošleme na 13. deň (alebo 3.-5. deň v prípade počítačovej skúšky) odo dňa konania skúšky poštou. Doručenie poštou môže trvať aj sedem pracovných dní.

Ak ste o to požiadali v deň konania skúšky, môžete si ho vyzdvihnúť aj osobne v Bratislave s platným preukazom totožnosti (rovnakým, ako ste sa preukázali v deň skúšky). Budeme vás informovať mailom akonáhle bude Váš Test Report Form pripravený na vyzdvihnutie. Ak si želáte, aby Váš certifikát vyzdvihol niekto iný, vyplňte a podpíšte formulár Plnomocenstva (na stiahnutie nižšie) a doručte ho na našu adresu. Osoba, ktorú poveríte prevzatím Vášho certifikátu, sa musí preukázať dokladom totožnosti uvedeným v plnomocenstve.

Výsledky skúšky IELTS nie je možné oznámiť telefonicky alebo poslať e-mailom.

Vaš Test Report Form (TRF) odošleme priamo inštitúciám, ak ste o to požiadali

V rámci registrácie na skúšku IELTS môžete požiadať o zaslanie až piatich ďalších kópií vášho TRF priamo inštitúciám, na ktoré sa hlásite (napríklad univerzitám, imigračným úradom atď.). Ak chcete využiť túto možnosť, uveďte ich adresy vo vašej prihláške. Tento zoznam môžete doplniť bezplatne do dňa zverejnenia výsledkov skúšky. Po tomto termíne je táto služba spoplatnená. Viac informácii nájdete nižšie.

Adresy inštitúcií musia byť úplné. Bez úplnej adresy nemôžeme skontrolovať, či má daná inštitúcia prístup k službe overenia výsledku testu TRF, ktorá jej umožní zobraziť online vaše výsledky po tom, ako ich sprístupnime. V prípade, že inštitúcia k tejto službe prístup nemá, váš formulár TRF jej odošleme poštou.

Môžem získať ďalšie kópie výsledkov skúšky IELTS?

Ak chcete, aby sme odoslali ďalšiu kópiu vášho formulára TRF, budeme od vás potrebovať vypísanú žiadosť Application for Additional Test Report Form (na stiahnutie nižšie), kópiu Vášho TRF a Vášho dokladu totožnosti. Administratívny poplatok vo výške 12 € (za 1-2 dodatočné adresy) môžete zaplatiť kartou u nás alebo bankovým prevodom na účet British Council:

Číslo účtu: 200 847 0006/8130 (Citibank Slovakia, a.s.)
IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006
SWIFT: CITISKBA 

Vaše Test Report Form pošleme primo vybraným organizáciám. Zaslanie dodatočného formulára TRF trvá približne 10 dní. 

Ak je vaše skúškové centrum zatvorené, o dodatočné formuláre TRF môžete požiadať priamo IELTS. 

Čo znamená môj výsledok skúšky IELTS?

Za každú časť skúšky IELTS môžete získať hodnotenie na stupnici 0 až 9, ktoré vyjadruje vašu znalosť anglického jazyka v danej oblasti.

Vo formulári TRF nájdete výsledok každej zo štyroch zručností (počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie), ako aj celkový výsledok. Vaše znalosti budú ohodnotené celým (napríklad 5.0, 6.0, 7.0) alebo polovičným číslom (napr. 5.5, 6.5, 7.5).

Podrobnejšie informácie o hodnotení výsledkov nájdete tu.

Ako dlho sú platné výsledky skúšky IELTS?

Organizácie zvyčajne neakceptujú výsledky staršie ako dva roky, pokiaľ neposkytnete dôkaz, že od absolvovania testu svoju angličtinu aktívne udržiavate alebo sa snažíte ju zlepšiť. Partneri skúšky IELTS nemôžu potvrdiť platnosť výsledkov testu, ktoré sú staršie ako dva roky.

Ako môžem požiadať o opätovné hodnotenie testu IELTS?

Ak ste nedosiahli očakávaný výsledok, môžete požiadať o opätovné hodnotenie testu - tzv. Enquiry on Results (EOR). Môžete si vybrať časti testu, ktoré chcete znovu ohodnotiť. Žiadosť je potrebné podať v British Council v Bratislave, aj ak ste skúšku absolvovali v inom meste.O opätovné hodnotenie je nutné požiadať najneskôr šesť týždňov od dátumu testu.

Poplatok za túto službu je 110 € a v prípade zlepšenia výsledku ktorejkoľvek časti testu vám bude vrátený. Stiahnite si formulár žiadosti Enquiry on Results (dole na stránke) a doručte ho do British Council v Bratislave. Administratívny poplatok môžete zaplatiť kartou u nás alebo bankovým prevodom na účet British Council:

Číslo účtu: 200 847 0006/8130 (Citibank Slovakia, a.s.)
IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006
SWIFT: CITISKBA 

Výsledky prehodnotenej skúšky budú k dispozícii od 2 do 21 dní odo dňa podania žiadosti. Dĺžka spracovanie závisí, okrem iného, aj od počtu testov, o ktorých prehodnotenie ste požiadali. Ak od nás nedostanete odpoveď na vašu žiadosť ani po 28-mich dňoch, napíšte nám.

Môžem test IELTS absolvovať znova?

Opätovné absolvovanie skúšky IELTS nie je obmedzené. Na test sa môžete prihlásiť kedykoľvek.

Upozorňujeme, že výsledok sa pravdepodobne nezlepší, pokiaľ pred opätovným absolvovaním testu nevynaložíte značné úsilie na zlepšenie svojej angličtiny. Odporúčame vám navštíviť prípravnú časť a urobiť si cvičný test, ktorý ohodnotí vaše jazykové znalosti.