Obrázok výsledky IELTS

Vieme, že výsledky testu sú pre Vás dôležité. Vieme, že ich chcete rýchlo, ale rovnako dôležité pre nás je, udeliť Vám známku, ktorá pravdivo zodpovedá Vášmu výkonu.

Výsledky testu IELTS sú preto dostupné po 13. kalendárnych dňoch odo dňa Vašej skúšky.

IELTS VÝSLEDKY ONLINE A POŠTOU

Výsledky si môžete pozrieť online na 13. deň po Vašej skúške zvyčajne od 9:00 - 10:00 hod.

Vaše výsledky, známe ako "Test Report Form", Vám budú zaslané na 13. deň od dátumu skúšky.

Výsledky IELTS nie je možné sprístupniť telefonicky, emailom ani faxom.

"TEST REPORT FORMS" (TRF)

Dostanete jedno vyhotovenie výsledkov, tzv. "Test Report Form". 

Avšak do dvoch rokov od absolvovania testu IELTS môžete (tam, kde ste skúšku absolvovali) požiadať o vystavenie ďalších TRF, ktoré budú následne poslané do škôl či inštitúcií podľa Vášho výberu.

TEST REPORT FORMS PRE INŠTITÚCIE

Vaše výsledky môžeme poslať (v rámci poplatku za test) na maximálne päť inštitúcií (univerzity, imigračné úrady atď.). Ak máte záujem o túto službu, nezabudnite uviesť Vami vybrané adresy inštitúcií pri registrácii.

Inštitúcie si Vaše výsledky môžu taktiež pozrieť online prostredníctvom IELTS Test Report Form Verification Service. Na to budú potrebovať Vaše tzv. "Test Report Form number", ktoré nájdete v pravom dolnom rohu certifikátu.

PLATNOSŤ "TEST REPORT FORM"

Inštitúcie zvyčajne neakceptujú "Test Report Form" starší ako dva roky. Po uplynutí dvoch rokov od dátumu Vašej skúšky budú od Vás požadovať dôkaz o tom, že ste si Vášu úroveň angličtiny udržali, prípadne vylepšili.

HODNOTIACI SYSTÉM IELTS

IELTS hodnotí akúkoľvek úroveň ovládania anglického jazyka, preto ho nemôžete neurobiť. Z každej časti testu (počúvanie, čítanie, písanie a ústna skúška) dostanete samostatnú známku.

Viac informácií o hodnotení skúšky IELTS na základe 9 stupňového bodovacieho systému. (v angličtine)

Zistite viac, ako jednotlivé body z IELTS testu zodpovedajú Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky.

NESPOKOJNÍ S VÝSLEDKAMI? 

Akékoľvek chyby v známkovaní testov sú veľmi neobvyklé. Ak ste však presvedčení o nesprávnom ohodnotení Vášho testu, môžete požiadať o jeho prehodnotenie prostredníctvom našej služby, tzv. "Enquiry on Results" (Prehodnotenie výsledkov), a to v lehote do 6 týždňov od dátumu Vášho testu. Časti testu, ktoré chcete nechať prehodnotiť, si pritom volíte sami.

Poplatok za túto službu (ekvivalent GBP60) Vám bude vrátený v prípade, že sa prehodnotení dôjde k zmene Vašej známky. Služba "Enquiry on Results" (Prehodnotenie výsledkov) trvá 2 - 4 týždne. Pre viac informácií o tejto službe nás neváhajte kontaktovať.

JE MOŽNÉ SKÚŠKU OPAKOVAŤ?

Test IELTS môžete opakovať, koľkokrát si prajete. Na dosiahnutie lepších výsledkov je však potrebné doplňujúce štúdium. Výskum IELTS potvrdil, že je nepravdepodobné, aby ste dosiahli lepšie známky bez ďalšieho štúdia.