IELTS základné údaje a čísla

Kedy sa dozviem výsledok skúšky?

Na výsledky skúšky IELTS nebudete musieť čakať dlho. 

Ak ste absolvovali IELTS na papieri, výsledky budú zverejnené na 13. deň odo dňa skúšky. Ak ste sa rozhodli pre IELTS na počítači, výsledky budú známe na 3.-5. deň od dátumu skúšky.

Výsledky si môžete pozrieť online na portáli pre kandidátov IELTS. Výsledky skúšky IELTS nie je možné oznámiť telefonicky ani e-mailom, rovnako Vám nemôžeme poslať ich kópiu v .pdf formáte.

Zverejnené výsledky sú dostupné online po dobu 28 dní odo dňa zverejnenia a neslúžia ako oficiálne potvrdenie znalosti anglického jazyka. 

Kedy dostanem vytlačený certifikát?

Jednu vytlačenú kópiu výsledku testu IELTS - tzv. Test Report Form (TRF) - Vám odošleme doporučenou poštou na adresu uvedenú vo Vašej registrácii v deň zverejnenia výsledkov skúšky. Ak ste počas skúškového dňa uviedli, že si želáte vyzdvihnúť Váš Test Report Form osobne, môžete tak urobiť v našej pobočke v Bratislave s platným preukazom totožnosti (musíte predložiť ten uistý doklad ako v deň skúšky). Budeme Vás informovať e-mailom akonáhle bude Váš Test Report Form pripravený na vyzdvihnutie.

Ak si želáte, aby Váš certifikát vyzdvihol niekto iný, vyplňte a podpíšte formulár Plnomocenstva (na stiahnutie nižšie) a doručte ho na našu adresu. Osoba, ktorú poveríte prevzatím Vášho certifikátu, sa musí preukázať dokladom totožnosti uvedeným v plnomocenstve.

Môžem požiadať o vydanie dodatočných Test Report Forms?

Môžete požiadať o bezplatné vystavenie maximálne 5-tich dodatočných kópií Vášho Test Report Form pre organizácie alebo inštitúcie. Tieto budú poslané priamo na ich adresu poštou alebo - v prípade, že sú členmi online verifikačnej platformy - zdieľané online. Iba v prípade registrácie na IRCC, máte nárok na zaslanie druhej bezplatnej kópie na Vašu adresu.

O dodatočné kópie môžete požiadať priamo na portáli pre kandidátov IELTS kedykoľvek počas dvoch rokov odo dňa Vašej skúšky. Vaša žiadosť bude spracovaná do 10-tich dní a môžeme Vám účtovať náklady na kuriéra (ak nie je možné zaslanie klasickou poštou).

Ak potrebujete vystaviť viac než päť dodatočných papierových kópií Vášho Test Report Form, prosím, vypíšte žiadosť Application for Additional Test Report Form (na stiahnutie nižšie) a doručte ju poštou alebo naskenovanú mailom na našu adresu. V tomto prípade je potrebné uhradiť administratívny poplatok vo výške 20 € (za 1-2 adresy). Môžete ho zaplatiť kartou u nás alebo bankovým prevodom na účet British Council:

Číslo účtu: 200 847 0006/8130 (Citibank Slovakia, a.s.)
IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006
SWIFT: CITISKBA 

Ak je vaše skúškové centrum zatvorené, o dodatočné formuláre TRF môžete požiadať priamo IELTS. 

Čo znamená môj výsledok skúšky IELTS?

Za každú časť skúšky IELTS môžete získať hodnotenie na stupnici 0 až 9, ktoré vyjadruje vašu znalosť anglického jazyka v danej oblasti.

Vo formulári TRF nájdete výsledok každej zo štyroch zručností (počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie), ako aj celkový výsledok. Vaše znalosti budú ohodnotené celým (napríklad 5.0, 6.0, 7.0) alebo polovičným číslom (napr. 5.5, 6.5, 7.5).

Podrobnejšie informácie o hodnotení výsledkov nájdete tu.

Ako dlho sú platné výsledky skúšky IELTS?

Organizácie zvyčajne neakceptujú výsledky staršie ako dva roky, pokiaľ neposkytnete dôkaz, že od absolvovania testu svoju angličtinu aktívne udržiavate alebo sa snažíte ju zlepšiť. Partneri skúšky IELTS nemôžu potvrdiť platnosť výsledkov testu, ktoré sú staršie ako dva roky.

Ako môžem požiadať o opätovné hodnotenie testu IELTS?

Ak ste nedosiahli očakávaný výsledok, môžete požiadať o prehodnotenie Vášho testu - tzv. Enquiry on Results (EOR) priamo cez portál pre kandidátov IELTS. Vyberte si jednu alebo viac časti na prehodnotenie a uhraďte administratívny poplatok online. Poplatok za túto službu je 110 € a v prípade zlepšenia výsledku ktorejkoľvek časti testu Vám bude vrátený. O prehodnotenie výsledku skúšky môžete požiadať do 6-tich týždňov odo dňa konania skúšky.

Môžem test IELTS absolvovať znova?

Opätovné absolvovanie skúšky IELTS nie je obmedzené. Na test sa môžete prihlásiť kedykoľvek.

Upozorňujeme, že výsledok sa pravdepodobne nezlepší, pokiaľ pred opätovným absolvovaním testu nevynaložíte značné úsilie na zlepšenie svojej angličtiny. Odporúčame vám navštíviť prípravnú časť a urobiť si cvičný test, ktorý ohodnotí vaše jazykové znalosti.