V tejto sekcii nájdete informácie o:

  • ochrane súkromia, ochrane osobných údajov a slobodnom prístupe k informáciam
  • podmienkach používania internetových stránok British Council, ich prístupnosti a o spôsobe podávania sťažností
  • bližšie informácie o postupoch, ktorými sa British Council riadi.

Táto sekcia je pravidelne aktualizovaná.

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

Zákonné a korektné používanie osobných údajov pokladáme za základ úspešnej spolupráce a pre udržania dôvery všetkých našich klientov. Toto vyhlásenie platí pre všetky naše pobočky bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Prečítajte si plné znenie našich pravidiel ochrany súkromia v anglickom jazyku.

Ochrana dát

Zistite ako chránime Vaše osobné údaje a ako môžete požiadať o nahliadnutie do informácii, ktoré o Vás máme.

Prečítajte si plné znenie našich pravidiel o ochrane osobných údajov v anglickom jazyku.

Slobodný prístup k informáciám

British Council hľadá nové spôsoby otvorenej komunikácie na medzinárodnej úrovni. Aby sme posilnili integritu a dôveru, ideme sami príkladom a otvárame sa svetu.

Prečítajte si plné znenie našich pravidiel o slobodnom prístupe k informáciám v anglickom jazyku.

Podmienky používania tejto internetovej stránky

British Council ma presne definované pravidlá používania svojich internetových stránok. V tejto sekcii nájdete informácie o tom, ako boli naše stránky vytvorené s cieľom prístupnosti pre všetkých. Nájdete tu aj informácie o tom, akým spôsobom môžete podať sťažnosť.

Používateľské podmienky

British Council má stanovené podmienky používania svojich internetových stránok, ako aj používania odkazov na ne alebo z nich smerujúcich.

Prečítajte si plné znenie našich podmienok pre používanie stránok v anglickom jazyku.

Dostupnosť

Naším cieľom je jednoduché používanie stránky www.britishcouncil.sk, bez ohľadu na to, aký prehliadač alebo zvláštne zariadenia na prehliadanie stránok používate.

Prečítajte si plné znenie kritérií dostupnosti našich internetových stránok v anglickom jazyku.

Podanie sťažnosti

Váš názor je pre nás dôležitý. Veríme, že máte len tie najlepšie skúsenosti s organizáciou British Council a vítame všetky Vaše návrhy, názory a komentáre na naše služby a produkty. Rovnako oceníme, ak nám dáte vedieť, keď ste s našimi službami či zamestnancami obzvlášť spokojný.

Prečítajte si plné znenie našich zásad podávania sťažností v angličtine.

Všeobecné pravidlá

British Council je organizáciou podporujúcou kultúrne vzťahy a ako taká sa riadi nasledujúcimi princípmi:

Ochrana detí

V British Council si uvedomujeme, že našou základnou povinnosťou je nielen starostlivosť o všetky deti, s ktorými prídeme do kontaktu, ale aj ich ochrana pred zneužívaním. Preto dodržiavame nielen zákony o ochrane detí platné v Spojenom kráľovstve, ale aj konkrétne zákony krajiny, v ktorej pôsobíme. Zachovávame taktiež Dohovor o právach dieťaťa (UNCRC) prijatý Valným zhromaždením OSN v roku 1989.

Prečítajte si plné znenie našich pravidiel ochrany detí v anglickom jazyku.

Ochrana životného prostredia

British Council sa riadi britskými a medzinárodnými normami regulujúcimi dopad našich aktivít na životné prostredie. Uvedomujeme si vplyv našej obchodnej i inej činnosti na životné prostredie. Sme si vedomí, že klimatické zmeny ohrozujú nielen celkovú prosperitu a sociálnu spravodlivosť, ale aj kvalitu života našej spoločnosti. Dopad našej organizácie na životné prostredie preto neustále kontrolujeme a snažíme sa ho minimalizovať.

Prečítajte si plné znenie našich zásad ochrany životného prostredia v anglickom jazyku.

Rovnosť príležitostí a diverzita

Cieľom British Council je vytváranie medzinárodných príležitostí pre obyvateľov Spojeného Kráľovstva i iných krajín, ako aj dlhodobé budovanie ich vzájomnej dôvery. Vytvárame a podporujeme nadväzovanie vzťahov medzi ľuďmi z rôznych kultúr a zázemí. Efektívna podpora rozmanitosti a presadzovanie rovnosti príležitostí sú pre našu prácu zásadné.

Prečítajte si plné znenie strategických zásad British Council o podpore rozmanitosti a budovaní rovnosti príležitostí v našich programoch a projektoch v anglickom jazyku. Nájdete tu aj zoznam kontaktných osôb pre viac informácií.