Potrebujete zmeniť alebo zrušiť termín skúšky?

Zmena termínu skúšky IELTS

Ak potrebujete zmeniť termín skúšky IELTS, môžete požiadať o presun Vašej registrácie. Váš nový termín musí byť do troch mesiacov od pôvodného termínu skúšky.

Viac než 5 týždňov do termínu skúšky:

 • bez poplatku
 • vyplňte, prosím, formulár Test Date Transfer Form (na stiahnutie nižšie) a pošlite ho (sken/foto) na exams@britishcouncil.sk

Menej než 5 týždňov do termínu skúšky:

 • spoplatnené sumou vo výške 25% z pôvodnej ceny skúšky
 • vyplňte, prosím, formulár Test Date Transfer Form (na stiahnutie nižšie), priložte potvrdenie dokladujúce dôvod Vašej žiadosti (choroba, trauma, závažná životná situácia a pod.) a pošlite ho (sken/foto) na exams@britishcouncil.sk

Absencia počas skúškového dňa:

 • spoplatnené sumou vo výške 25% z pôvodnej ceny skúšky (výnimka: jeden bezplatný presun z dôvodu ochorenia/karantény/podozrenia na Covid-19)
 • vyplňte, prosím, formulár Test Date Transfer Form (na stiahnutie nižšie), priložte k nemu potvrdenie dokladujúce dôvod Vašej žiadosti (iba vážne ochorenie, trauma, smrť blízkej osoby, závažná životná situácia a pod.) pošlite ho (sken/foto) na exams@britishcouncil.sk do 5-tich dní odo dňa konania Vašej skúšky.

Ak vyhovieme vašej žiadosti o zmenu termínu skúšky (a podali ste žiadosť pred termínom skúšky alebo kvôli chorobe) a nezúčastníte sa náhradného termínu z dôvodu choroby, nemáte už nárok na vrátenie poplatku za skúšku ani na ďalšiu zmenu termínu. 

Zrušenie termínu skúšky IELTS a vrátenie poplatku

Viac než 5 týždňov do termínu skúšky:

 • máte nárok na vrátenie 75% z pôvodnej ceny skúšky (plná suma len ak máte novú registráciu na pobočke British Council v zahraničí alebo chcete zrušiť skúšku z dôvodu zvýšenia výsledného skóre po žiadosti EOR)
 • podajte žiadosť o vrátenie poplatku online cez Test Taker Portal 

Menej než 5 týždňov do termínu skúšky:

 • máte nárok na vrátenie 75% z pôvodnej ceny skúšky (plná suma len ak máte novú registráciu na pobočke British Council v zahraničí alebo chcete zrušiť skúšku z dôvodu zvýšenia výsledného skóre po žiadosti EOR)
 • podajte žiadosť o vrátenie poplatku online cez Test Taker Portal a priložte k nej potvrdenie dokladujúce dôvod Vašej žiadosti (lekárske potvrdenie, výsledok testu na Covid-19 a pod.). Poplatok za skúšku vraciame len z týchto dôvodov:
 1. vážne zdravotné problémy alebo úraz (napr. hospitalizácia, vážny úraz, Covid-19)
 2. úmrtie blízkeho príbuzného
 3. vážna udalosť spojená s traumou (napr. ak ste svedok závažného zločinu, účastník dopravnej nehody)
 4. vojenská služba.

Absencia počas skúškového dňa:

 • máte nárok na vrátenie 75% z pôvodnej ceny skúšky (plná suma len ak máte novú registráciu na pobočke British Council v zahraničí alebo chcete zrušiť skúšku z dôvodu zvýšenia výsledného skóre po žiadosti EOR)
 • podajte žiadosť o vrátenie poplatku online cez Test Taker Portal a priložte k nej potvrdenie dokladujúce niektorý z nasledovných dôvodov Vašej neúčasti:
 1. vážne zdravotné problémy alebo úraz (napr. hospitalizácia, vážny úraz, Covid-19)
 2. úmrtie blízkeho príbuzného
 3. vážna udalosť spojená s traumou (napr. ak ste svedok závažného zločinu, účastník dopravnej nehody)
 4. vojenská služba.

Ak nepodáte žiadosť a nepriložíte požadované dokumenty do piateho pracovného dňa odo dňa konania skúšky, strácate nárok na vrátenie poplatku za skúšku a vašu absenciu nahlásime ako neodôvodnenú.