Zmena termínu skúšky IELTS

Ak potrebujete zmeniť termín skúšky IELTS, môžete o presun požiadať do dňa ukončenia registrácie na daný termín.

Váš nový termín musí byť do troch mesiacov od pôvodného termínu Vašej skúšky. Ak žiadate o zmenu termínu skúšky z dôvodu choroby, môžete oň požiadať aj ak do termínu Vašej skúšky ostáva menej než 5 týždňov. Prosím, stiahnite si a vyplňte fomulár Test Date Transfer Form (nižšie) a doručte ho spolu s originálom lekárskeho potvrdenia na našu adresu do 5-tich dní odo dňa konania Vašej skúšky.

Ak vyhovieme vašej žiadosti o zmenu termínu skúšky (a podali ste žiadosť pred termínom skúšky alebo kvôli chorobe) a nezúčastníte sa náhradného termínu z dôvodu choroby, nemáte už nárok na vrátenie poplatku za skúšku ani na ďalšiu zmenu terminu. 

Vrátenie poplatku za skúšku IELTS

Ak požiadate o zrušenie registrácie na skúšku IELTS najneskôr päť týždňov predo dňom konania skúšky, máte nárok na vrátenie 75 % z uhradeného poplatku za skúšku (bude vám odrátaný administratívny poplatok vo výške 25 % z pôvodnej ceny skúšky).

Vrátenie uhradeného poplatku môže trvať 4-6 týždňov.

Menej než päť týždňov pred dňom konania skúšky akceptujeme iba žiadosti z týchto dôvodov:

  • vážne zdravotné problémy alebo úraz (napr. hospitalizácia alebo vážny úraz)
  • úmrtie blízkeho príbuzneho
  • vážna udalosť spojená s traumou (napr. ak ste svedok závažneho zločinu, účastník dopravnej nehody)
  • vojenská služba.

O vrátenie poplatku za skúšku môžete požiadať priamo vo Vašom účte na portáli Test Taker Portal. K žiadosti budete musieť pripojiť potvrdenie dokladujúce dôvod Vašej žiadosti.

Ak Vašu žiadosť podáte do 5-tich dní odo dňa konania skúšky (a priložíte k nej potrebné dokumenty), vrátime Vám 75 % z uhradeného poplatku za skúšku (bude vám odrátaný administratívny poplatok vo výške 25 % z pôvodnej ceny skúšky).

Akceptujeme len potvrdenia od lekára v slovenskom alebo anglickom jazyku. Ak nepodáte žiadosť cez Test Taker Portal alebo nedodáte požadované dokumenty do piateho pracovného dňa odo dňa konania skúšky, strácate nárok na vrátenie poplatku za skúšku a vašu absenciu nahlásime ako neodôvodnenú.

Upozorňujeme, že nemôžeme prijať ospravedlnenia neúčasti na skúške vydané členmi rodiny kandidáta ani potvrdenia poslané faxom alebo emailom.