Zistite, ako postupovať, ak potrebujete skúšku zrušiť, presunúť na iný termín alebo sa jej zo zdravotných dôvodov nemôžete zúčastniť.

 

Zmena termínu skúšky IELTS

Ak chcete požiadať o zmenu termínu skúšky IELTS, stiahnite, vyplňte a podpíšte formulár žiadosti Request for Refund or Test Date Transfer Form (na stiahnutie nižšie). Môžete ho zaslať poštou na našu adresu alebo naskenovaný e-mailom na ielts@britishcouncil.sk. Nový termín skúšky musí byť najneskôr do troch mesiacov od pôvodného termínu Vašej skúšky.

Ak potrebujete zmeniť termín skúšky, na ktorý ste sa prihlásili, môžete tak urobiť bez poplatku najneskôr päť týždňov pred pôvodným termínom skúšky (v prípade IELTS na počítači 5 dní pred pôvodným termínom skúšky). Nový termín skúšky musí byť najneskôr tri mesiace po pôvodnom termíne.

Zmena termínu skúšky je možná aj ak do termínu Vašej skúšky ostáva menej než 5 týždňov (v prípade IELTS na počítači 5 dní pred dňom skúšky). V tomto prípade budete musieť doplatiť administratívny poplatok vo výške 25% z pôvodnej ceny skúšky (52.75€). Administratívny poplatok prosím uhraďte na náš účet:

Číslo účtu: 200 847 0006/8130 (Citibank Slovakia, a.s.)
IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006
SWIFT: CITISKBA 

Ak vyhovieme vašej žiadosti o zmenu termínu skúšky a nezúčastníte sa náhradného termínu z dôvodu choroby, nemáte už nárok na vrátenie poplatku za skúšku. Môžete požiadať o ďalší presun termínu skúšky po úhrade administratívneho poplatku vo výške 25 percent z ceny skúšky.

Vrátenie poplatku za skúšku IELTS

Ak chcete požiadať o zrušenie registrácie na skúšku IELTS, stiahnite, vyplňte a podpíšte formulár žiadosti Request for Refund or Test Date Transfer Form a IELTS Fee Refund Request Form. Môžete ho zaslať poštou na našu adresu alebo naskenovaný e-mailom na ielts@britishcouncil.sk. Potrebné dokumenty nájdete nižšie v časti so súbormi na stiahnutie.

IELTS na papieri (paper-based)

Podmienky zrušenia Vašej registrácie:

  • najneskôr päť týždňov pred dňom konania skúšky: máte nárok na vrátenie 75 % z uhradeného poplatku za skúšku (bude vám odrátaný administratívny poplatok vo výške 25 % z pôvodnej ceny skúšky).
  • menej než päť týždňov pred dňom konania skúšky: akceptujeme iba žiadosti zo zdravotných dôvodov. Ak k Vašej žiadosti priložíte originál lekárskeho potvrdenia, že sa nemôžete skúšky zúčastniť zo zdravotných dôvodov, máte nárok na vrátenie 75 % z uhradeného poplatku za skúšku (bude vám odrátaný administratívny poplatok vo výške 25 % z pôvodnej ceny skúšky). Akceptujeme len originál (alebo sken originálu) potvrdenia od lekára v slovenskom alebo anglickom jazyku. Upozorňujeme, že nemôžeme prijať ospravedlnenia neúčasti na skúške vydané členmi rodiny kandidáta.
  • po dni konania skúšky (neúčasť na skúške): Ak ste sa skúšky nemohli zúčastniť zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov, priložte k Vašej žiadosti originál (alebo sken originálu) potvrdenia dokazujúceho Vašu absenciu v deň konania skúšky a doručte všetky podklady na našu adresu do piateho pracovného dňa odo dňa konania skúšky. Máte nárok na vrátenie 75 % z uhradeného poplatku za skúšku (bude vám odrátaný administratívny poplatok vo výške 25 % z pôvodnej ceny skúšky). Akceptujeme len originál (alebo sken originálu) potvrdenia od lekára v slovenskom alebo anglickom jazyku. Upozorňujeme, že nemôžeme prijať ospravedlnenia neúčasti na skúške vydané členmi rodiny kandidáta. Ak nedoručíte požadované dokumenty do piateho pracovného dňa odo dňa konania skúšky, strácate nárok na vrátenie poplatku za skúšku a vašu absenciu nahlásime ako neodôvodnenú.

IELTS na počítači (computer-delivered)

Podmienky zrušenia Vašej registrácie:

  • najneskôr päť dní pred dňom konania skúšky: máte nárok na vrátenie 75 % z uhradeného poplatku za skúšku (bude vám odrátaný administratívny poplatok vo výške 25 % z pôvodnej ceny skúšky).
  • menej než päť dní pred dňom konania skúšky: akceptujeme iba žiadosti zo zdravotných dôvodov. Ak k Vašej žiadosti priložíte originál lekárskeho potvrdenia, že sa nemôžete skúšky zúčastniť zo zdravotných dôvodov, máte nárok na vrátenie 75 % z uhradeného poplatku za skúšku (bude vám odrátaný administratívny poplatok vo výške 25 % z pôvodnej ceny skúšky). Akceptujeme len originál (alebo sken originálu) potvrdenia od lekára v slovenskom alebo anglickom jazyku. Upozorňujeme, že nemôžeme prijať ospravedlnenia neúčasti na skúške vydané členmi rodiny kandidáta.
  • po dni konania skúšky (neúčasť na skúške): Ak ste sa skúšky nemohli zúčastniť zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov, priložte k Vašej žiadosti originál (alebo sken originálu) potvrdenia dokazujúceho Vašu absenciu v deň konania skúšky a doručte všetky podklady na našu adresu najneskôr v prvý pracovný deň po dni konania skúšky. Máte nárok na vrátenie 75 % z uhradeného poplatku za skúšku (bude vám odrátaný administratívny poplatok vo výške 25 % z pôvodnej ceny skúšky). Akceptujeme len originál (alebo sken originálu) potvrdenia od lekára v slovenskom alebo anglickom jazyku. Upozorňujeme, že nemôžeme prijať ospravedlnenia neúčasti na skúške vydané členmi rodiny kandidáta. Ak nedoručíte požadované dokumenty v prvý pracovný deň po dni konania skúšky, strácate nárok na vrátenie poplatku za skúšku a vašu absenciu nahlásime ako neodôvodnenú