English courses for kids and teens YL, image

Vydajte sa na anglické dobrodružstvo! Vyplňte náš registračný formulár na kurzy (pre deti vo veku 5-10 rokov) tu alebo si rezervujte konzultáciu pre študentov vo veku nad 11 rokov tu.

Podpora sebaistoty a tvorivosti

Naši odborne zdatní učitelia s vami spoja sily a poskytnú dieťaťu pomoc na každom kroku. Aj my vidíme rovnaký potenciál ako vy a s radosťou pomôžeme dieťaťu dosahovať merateľný pokrok.

Sledujte, ako sa dieťaťu rozvíja sebaistota a schopnosti. Na našich kurzoch si rozvinie tvorivosť, rozšíri schopnosti na dosahovanie úspechov a štúdium angličtiny, celosvetového jazyka.

Vyberte kurz