Aktualizácia 18. septembra 2020: 
Ak sa chcete prihlásiť na jazykovú skúšku a prichádzate zo zahraničia, overte si, prosím, aktuálne podmienky vstupu na územie Slovenska na stránke Ministerstva zahraničných veci SR. British Council si vyhradzuje právo vylúčiť Vás zo skúškového dňa, ak tieto podmienky nebudú preukazateľne splnené.

V minulom roku absolvovalo viac ako 9 miliónov ľudí skúšky prostredníctvom British Council. Ponúkame veľké množstvo skúšok z anglického jazyka ako aj z odborných kvalifikácií vo viac ako 90 krajinách sveta. Vzdelávacie príležitosti a kreatívne nápady zo Spojeného kráľovstva nám umožňujú spájať ľudí na celom svete a prispievať tak k vytváraniu dlhotrvajúcich partnerstiev a vzťahov.