Jazykové skúšky, ktoré sa mali konať počas vládou vyhláseného lockdownu sú zrušené. 

Ak sa chcete prihlásiť na jazykovú skúšku a prichádzate zo zahraničia, overte si, prosím, aktuálne podmienky vstupu na územie Slovenska na www.korona.gov.sk a na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR

V minulom roku absolvovalo viac ako 9 miliónov ľudí skúšky prostredníctvom British Council. Ponúkame veľké množstvo skúšok z anglického jazyka ako aj z odborných kvalifikácií vo viac ako 90 krajinách sveta. Vzdelávacie príležitosti a kreatívne nápady zo Spojeného kráľovstva nám umožňujú spájať ľudí na celom svete a prispievať tak k vytváraniu dlhotrvajúcich partnerstiev a vzťahov.