English levels summary, image

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) je spôsob opísania jazykových schopností a študenti cudzieho jazyka ho často používajú ako pomôcku pri výbere správnej úrovne študijných materiálov a kurzov.

CEFR má šesť úrovní, od A1 pre začiatočníkov po C2 pre používateľov s plynulou znalosťou jazyka. Úrovne sú rozdelené do troch blokov: A alebo používateľ, ktorý ovláda základy, B alebo samostatný používateľ a C používateľ s plynulou znalosťou jazyka. CEFR pri každej úrovni opisuje, čo študent dokáže pri hovorení, čítaní, počúvaní a písaní v angličtine. 

Tým, ktorí potrebujú preukázať úroveň angličtiny kvôli štúdiu, práci alebo sťahovaniu sa do inej krajiny, CEFR umožňuje porovnať výsledky alebo úroveň zo skúšok ako napríklad IELTS, Aptis alebo Cambridge s tými, ktoré sú požadované vzdelávacími alebo inými inštitúciami či organizáciami.

Úroveň (CEFR) British Council IELTS Cambridge English
A1 Začiatočník - -
A2 Základná znalosť jazyka 3.5 A2 Key (KET)
B1 Mierne pokročilá znalosť jazyka 4-5 B1 Preliminary (PET)
B2 Stredne pokročilá znalosť jazyka 5.5-6.5 B2 First (FCE)
C1 Pokročilá znalosť jazyka 7-8 C1 Advanced (CAE)
C2 Ovládanie jazyka na najvyššej úrovni 8.5-9 C2 Proficiency (CPE)

Úrovne angličtiny