Od 1. júla 2021 už neponúkame skúšky Cambridge Assessment English. Kandidátom a partnerským organizáciám odporúčame sa obrátiť na niektoré z autorizovaných skúškových centier. Ich zoznam nájdete na stránke Cambridge Assessment English.