Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

Prihláste sa na skúšku podľa Vášho výberu a získajte medzinárodne uznávaný certifikát Vašej úrovne anglického jazyka.

Upozornenie ohľadom registrácie na skúšky Cambridge English Qualifications

Od 1. júla 2021 British Council končí s ponukou skúšok Cambridge Assessment English. 

Našim kandidátom a partnerským organizáciám odporúčame po tomto termíne sa obrátiť na niektoré z autorizovaných skúškových centier na Slovensku. Ich zoznam nájdete na stránke Cambridge Assessment English:https://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/find-an-exam-centre/