Skúšky Cambridge English Language Assessment sú známe a uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore po celom svete.

Úspešný výsledok dosiahnutý v skúške z anglického jazyka Cambridge English exam vám poskytne medzinárodne uznávaný certifikát preukazujúci úroveň angličtiny, ktorú ste dosiahli.