Od 1. júla 2021 British Council skončil s administrovaním skúšok Cambridge Assessment English. Kandidátom a partnerským organizáciám odporúčame sa obrátiť na niektoré z autorizovaných skúškových centier na Slovensku. Ich zoznam nájdete na stránke Cambridge Assessment English:https://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/find-an-exam-centre/