Portál pre kandidátov skúšky IELTS

Všetky informácie o skúške IELTS, na ktorú ste sa prihlásili, nájdete na portáli pre kandidátov. Môžete si tu pozrieť napíklad:

  • dátum konania skúšky, 
  • miesto konania jednotlivých častí skúšky (k dispozícii päť dní pred termínom skúšky),
  • informácie o platbe,
  • vaše kontaktné údaje,
  • výsledky,
  • bezplatný prístup k last minute kurzu Road to IELTS
  • kontaktné informácie British Council.

Na prihlasovacej stránke portálu stačí zadať vaše referenčné číslo IELTS a vašu e-mailovú adresu. Vaše referenčné číslo IELTS nájdete v e-mailovej správe potvrdzujúcej vašu registráciu, ktorú vám poslalo skúškové centrum.