Usmievajúci sa muž v okuliaroch s bradou

Na portáli pre kandidátov nájdete:

  • dátum konania skúšky, 
  • miesto konania jednotlivých častí skúšky (k dispozícii cca 5 dní pred termínom skúšky),
  • informácie o platbe,
  • vaše kontaktné údaje,
  • výsledky,
  • bezplatný prístup k online kurzu Road to IELTS
  • formulár žiadosti o prehodnotenie výsledkov skúšky
  • formulár žiadosti o bezplatné zaslanie max. 5 dodatočných certifikátov (Test Report Forms)
  • kontaktné informácie British Council.

Ako si pozrieť výsledky

Ak si chcete pozrieť výsledky Vašej skúšky, budete potrebovať e-mail a heslo, ktoré ste si zvolili pri vytvorení účtu na začiatku registrácie. Prihláste sa do portálu pre kandidátov IELTS.