usmev v kniznici

Pre dosiahnutie výsledku, ktorý si želáte je príprava vopred veľmi dôležitá. Mali by ste študovať angličtinu koľko sa len dá, ale zároveň je veľmi dôležite vedieť, čo vás v deň skúšky čaká. Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu dosiahnúť čo najlepší výsledok.

Tipy ako uspieť

  • Uistite sa, že ste oboznámení s formátom testu, aby ste sa v deň testu vyhli nepríjemným prekvapeniam.
  • Precvičujte si vzorové testy a pozrite si kritéria hodnotenia, ktoré sa v teste IELTS používajú.
  • Nahrajte sa ako hovoríte po anglicky alebo keď si prevcičujete IELTS ústnu časť skúšky. Následne si záznam prehrajte a kontrolujte, kde váhate, kedy opakujete slová, kedy robíte gramatické chyby alebo kedy hovoríte príliš rýchlo – toto sú kľúčové aspekty ústnej časti skúšky.
  • Podčiarknite si kľúčové slová v otázkach použité počas počúvania, čítania a písania. Uistite sa, že presne viete, čo sa od Vás očakáva v odpovediach. Taktiež si urobte plán pri písomnej časti skúšky než začnete písať odpoveď.
  • Učte sa a identifikujte synonymá (rozdielne slová s rovnakým významom).  V časti počúvanie a čítanie sa vám často môže stať, že v otázke identifikujete kľúčové slovo a následne uvidíte/budete počuť iné slovo s rovnakým významom  - je dôležité vedieť rozlíšiť tento vzťah. Používanie synoným je veľmi užitočné aj počas ústnej a písomnej časti testu, čím preukážete rozmanitosť Vašej slovnej zásoby.
  • Starostlivo si skontrolujte svoje odpovede v častiach počúvanie a čítanie. Uistite sa, že ste dodržali všetky inštrukcie, inak by ste mohli stratiť body.
  • Poriadne si pred testom oddýchnite a usitite sa, že sa na miesto testu dostavíte v dostatočnom časovom predstihu.

Pre viac rád a informácií si prečítajte IELTS test day advice (v angličtine)a stiahnite si informačnú brožúru IELTS Information for Candidates (v angličtine) (PDF 1059kb).