Test IELTS General Training preveruje znalosti anglického jazyka v praktickom každodennom kontexte. Úlohy a testy zohľadňujú situácie na pracovisku aj v sociálnej sfére.

Tento test si vyberte, ak chcete:

 • absolvovať školenie alebo štúdium, za ktoré sa neudeľuje akademický titul;
 • pracovať alebo absolvovať pracovné školenie v anglicky hovoriacej krajine;
 • vysťahovať sa do anglicky hovoriacej krajiny;
 • získať lepšie pracovné miesto v rodnej krajine.

Ak sa chcete vysťahovať do Spojeného kráľovstva, viac informácie o skúške IELTS pre úrad UK Visas and Immigration (UKVI) nájdete tu.

Pred registráciou si nezabudnite overiť, ktorý z modulov testu IELTS potrebujete (obráťte sa napríklad na inštitúcie, ktoré ho od vás vyžadujú).

 • Poplatok za IELTS General Training: 210 € (211 € od 1.januára 2021)
 • Trvanie: 2 hodiny 45 minút
 • Formát: Test sa skladá zo štyroch častí: Počúvanie, Čítanie, Písanie a Hovorenie. Ak sa prihlásite na skúšku IELTS v British Council, bude sa konať v oficiálnom testovacom centre IELTS British Council.

Ústna časť testu (Hovorenie) sa môže uskutočniť v rovnaký deň ako ostatné časti alebo najviac týždeň pred alebo týždeň po konaní písomnej časti. Ak sa ústna časť bude konať v iný deň ako písomné časti, dáme vám vopred vedieť.

IELTS General Training, 1. časť: Počúvanie – typy úloh

Trvanie: 30 minút + 10 minút na zaznamenanie odpovedí do odpoveďového hárka

Formát:  4 zvukové nahrávky s rôznym prízvukom. Pri zaznamenávaní odpovedí použijete:

 • výber z viacerých možností,
 • priraďovanie bodov,
 • označovanie v schéme, 
 • dokončovanie viet.

Vypočujete si štyri nahrávky rodených hovoriacich angličtiny a potom zaznamenáte odpovede na niekoľko otázok.

 • 1. nahrávka – konverzácia medzi dvomi osobami v každodennom sociálnom kontexte.
 • 2. nahrávka – monológ v každodennom sociálnom kontexte, napríklad opis miestneho technického vybavenia.
 • 3. nahrávka – konverzácia medzi dvomi až štyrmi osobami vo výchovnom alebo vzdelávacom kontexte, napr. diskusia učiteľa a študenta na univerzite o úlohe.
 • 4. nahrávka – monológ na akademickú tému, napr. univerzitná prednáška.

Hodnotitelia budú hľadať dôkaz o tom, že ste schopní pochopiť hlavné myšlienky a podrobné vecné informácie, názory a postoje hovoriacich, účel výpovede, ako aj sledovať rozvíjanie myšlienok.

Neprehliadnite - dôležité! 

Časť Počúvanie pri IELTS na počítači trvá o niečo kratšie, keďže odpovede kandidáti zaznamenávajú priamo pri počúvaní. 

Pred spustením každej zo 4 nahrávok budete mať čas na prečítanie otázok. 

Po ukončení každej nahrávky budete mať čas určený na skontrolovanie si vašich odpovedí. 

Podobne na konci celej časti - Počúvanie - budete mať 2 minúty na kontrolu vašich odpovedí. 

Celkovo časť Počúvanie trvá 30 až 34 minút.

IELTS General Training, 2. časť: Čítanie – typy úloh

Trvanie: 60 minút

Formát:

Tri úryvky na čítanie s úlohami:

 • 1. časť – dva alebo tri krátke vecné texty
 • 2. časť – dva krátke vecné texty týkajúce sa práce
 • 3. časť – jeden dlhší text na tému všeobecného záujmu

Časť Čítanie sa skladá zo 40 otázok. Sú navrhnuté tak, aby overili rozmanité zručnosti čítania. Tieto zručnosti zahŕňajú zistenie hlavných myšlienok pri čítaní, zistenie podrobností pri čítaní, zbežné čítanie, chápanie logických argumentov a identifikáciu názorov, postojov a cieľa autorov.

Texty predstavujú úryvky z kníh, časopisov, novín, oznámení, reklám, firemných príručiek a pokynov. S týmito materiálmi sa budete v anglicky hovoriacom prostredí pravdepodobne stretávať každý deň.

IELTS General Training, 3. časť: Písanie – typy úloh

Trvanie: 60 minút

Formát:

 • Úloha napísať list (najmenej 150 slov)
 • Úloha napísať krátku úvahu (najmenej 250 slov)

Predmetom sú témy všeobecného záujmu. Časť obsahuje dve úlohy:

 • 1. úloha – dostanete opis situácie a vašou úlohou bude napísať list, v ktorom požiadate o informácie alebo situáciu vysvetlíte. Štýl listu môže byť osobný, čiastočne formálny alebo formálny.
 • 2. úloha – napísanie úvahy ako reakcie na názor, argument či problém. Štýl úvahy môže byť značne osobný.

IELTS General Training, 4. časť: Hovorenie – typy úloh

Trvanie: 10 – 15 minút

 Formát:

 • Osobný pohovor
 • Krátke otázky a dlhé rozprávanie na známu tému

Upozornenie: V závislosti od miesta konania skúšky je možné, že sa ústna časť bude konať v iný deň, než písomné časti.

Časť Hovorenie hodnotí vaše používanie hovorenej angličtiny. Každý test sa zaznamenáva.

 • 1. časť – skúšajúci vám bude klásť všeobecné otázky o vás a otázky na rôzne bežné témy, napríklad domov, rodina, práca, štúdium a záujmy. Táto časť trvá štyri až päť minút.
 • 2. časť – dostanete kartu s požiadavkou, aby ste rozprávali o určitej téme. Budete mať jednu minútu na prípravu a potom budete najviac dve minúty hovoriť. Skúšajúci vám potom položí jednu alebo dve otázky na rovnakú tému.
 • 3. časť – dostanete ďalšie otázky týkajúce sa témy z 2. časti. Vďaka tomu budete mať možnosť rozprávať o abstraktnejších javoch a problémoch. Táto časť testu trvá štyri až päť minút.

Registrácia na skúšku IELTS General Training

Ak sa chcete prihlásiť na štúdium, za ktoré sa neudeľuje akademický titul, alebo sa vysťahovať do anglicky hovoriacej krajiny, budete potrebovať absolvovať skúšku IELTS General Training.

V British Council vám chceme poskytnúť potrebnú podporu, aby ste v teste uspeli. Ak sa registrujete u nás, získate bezplatný neobmedzený prístup k last minute kurzu Road to IELTS. Jeho súčasťou je deväť videí, ktoré obsahujú rady a návody, 100 interaktívnych aktivít a dva cvičné testy IELTS General Training pre každú zo štyroch zručností.

Pozrite si našu ponuku termínov skúšky IELTS General Training