Počas online registrácie na skúšku IELTS sa musíte oboznámiť s podmienkami registrácie. Keď začiarknete políčko súhlasu s podmienkami registrácie (pri online registrácii na skúšku), potvrdzujete, že ste si prečítali podmienky registrácie na skúšku IELTS, porozumeli ste im a súhlasíte s ich dodržiavaním. 

V podmienkach registrácie na skúšku IELTS nájdete:

  • pravidlá, ktoré musíte dodržiavať;
  • bezpečnostné opatrenia počas konania testu;
  • spôsob spracovania vašich výsledkov;
  • postup, ak chcete zrušiť vašu registráciu;
  • spôsob použitia vašich informácií.