Kandidátom so zrakovým, sluchovým alebo rečovým postihnutím, prípadne poruchami učenia, vyjdeme radi v ústrety. Ak potrebujete upravenú verziu skúšky IELTS, dajte nám vedieť tri mesiace pred termínom konania skúšky. 

Ak potrebujete osobitné podmienky (napríklad čas navyše), kontaktujte nás šesť týždňov pred termínom konania skúšky.

Vaše znalosti anglického jazyka budú posúdené objektívne bez ohľadu na vaše obmedzenia alebo osobitné potreby.

Aké špeciálne podmienky vieme zabezpečiť?

  • skúškové materiály v Braillovom písme,
  • špeciálne CD pre časť Počúvanie s požadovanými prestávkami,
  • možnosť absolvovať časť Počúvanie čítaním z pier,
  • väčšie výtlačky alebo karty so zadaniami (v ústnej časti) v Braillovom písme.

Ako vám vieme pomôcť?

Ak máte zrakové postihnutie, môžeme vám poskytnúť:

  • väčšie výtlačky,
  • skúškové materiály v Braillovom písme,
  • pisára, ktorý zapíše vaše odpovede.

Ak máte problémy so sluchom, vieme vám ponúknuť:

  • špeciálne vybavenie na zosilnenie zvuku,
  • možnosť absolvovať časť Počúvanie čítaním z pier.

Ak trpíte dyslexiou, môžeme zabezpečiť:

  • čas navyše pre časti testu Čítanie a Písanie.

Ak potrebujete upravenú verziu testu IELTS, kontaktujte nás v čo najväčšom predstihu.