How we teach YL, image

Lekcie angličtiny, ktoré pomôžu mladým študentom počas celého života

Pri učení a počas zábavných, tvorivých a pútavých lekcií sa riadime praktickým prístupom. Študenti si rozvíjajú presvedčivú schopnosť čítať, písať, počúvať a hovoriť, a dbáme na naplnenie ich individuálnych vzdelávacích potrieb.

Lekcie na mieru dieťaťu

Naše triedy sú bezpečné a nápomocné miesto na učenie a každému študentovi sa venujeme osobne.

Trieda, kde kvitne sebaistota

Stimulujúce a zaujímavé aktivity a rozličné materiály podporujú dieťa pri sebaistej komunikácii v angličtine.

Podpora zručností do života a sociálne učenie

U študentov rozvíjame zručnosti potrebné do života, ako je nezávislosť, spoliehanie na seba a chápanie kultúrnych odlišností.

Časopisy a zdroje v online vzdelávacom centre

Naše vzdelávacie centrum je online portál, ktorý zlepšuje štúdium angličtiny vášho dieťaťa. Naše veku primerané časopisy sú plné autentických textov a vytvorili ich odborníci s cieľom pomáhať pri efektívnych stratégiách štúdia.

Pridajte sa k dieťaťu pri učení jazyka

  • Pozrite si výkazy s hodnotením a napredovaním
  • Pozrite si certifikáty a údaje
  • Nechajte si posielať každomesačné bulletiny a zúčastnite sa jesenných a jarných seminárov