Priebežná registrácia znamená, že sa na naše kurzy môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu prvej polovice trimestra a od 3. týždňa si uplatniť zodpovedajúcu zľavu z plnej ceny kurzu. 

 

Deti si osvoja angličtinu prirodzeným spôsobom prostredníctvom hier a príbehov baránka Timmyho.

Ak sa deti vo veku päť až šesť rokov pravidelne stretávajú s angličtinou, sú schopné sa ju naučiť veľmi prirodzene. 

Naši odborníci na výučbu malých detí vytvorili nový výukový program Learning Time with Timmy tak, aby bol zaujímavý a pútavý. Náš spôsob výuky angličtiny rozvíja u detí kreativitu, kritické myslenie a sociálne zručnosti. Podporuje ich sebavedomie a pomáha rozvinúť ich komunikačné zručnosti a dobrú výslovnosť. Zistite viac o tom, ako prebieha výučba.

Spojili sme sa s animačným štúdiom Aardman, pretože ich svetoznáma postavička baránka Timmy, ktorá je hviezdou seriálu Timmy Time, naučí Vaše dieťa nové slovíčka v kontexte. Timmy a jeho priatelia budú rozvíjať predstavivosť Vášho dieťaťa a vtiahnu ho do učenia.

Doprajte svojim deťom výučbu angličtiny so svetovými odborníkmi.

Informácie o kurze

Organizácia výučby: Dve 60 minútové hodiny počas týždňa. Maximálne 12 detí v triede.

Miesto výučby: British Council Bratislava

Cena: 936 Eur/ školský rok *

Termín: 16. september 2024 - 3. júl 2025

Dĺžka kurzu: 3 x 12 týždňov

Vek: 5-6 rokov

Školský rok pozostáva z troch trimestrov. Kurzy v jednom trimestri trvajú 12 týždňov. Celková dĺžka kurzu za celý školský rok je 36 týždňov (72 hodín). Rozvrh spolu s cenníkom je k dispozícii nižšie v časti Súbory na stiahnutie.

* Ak si prajete uhradiť poplatok za celý školský rok naraz pred začiatkom kurzu, British Council ponúka zľavu vo výške 7% z uvedenej ceny. Pre uplatnenie zľavy je poplatok za všetky tri trimestre (jeseň 2024, zima 2025 a jar 2025) potrebné uhradiť najneskôr do 16.09.2024. Inak je možné zaplatiť prislúchajúcu čiastku (312 Eur) vždy pred začiatkom trimestra.

 

Čo sa má dieťa vo veku 5 rokov naučiť?

Pokrok Vášho dieťaťa v tejto fáze kurzu:

 • bude sa aktívne zúčastňovať výučby pri opakovaní refrénu pesničiek a príbehov
 • bude schopné sledovať príbeh pomocou obrázkov a iných pomôcok
 • porozumie akú má príbeh štruktúru
 • bude počúvať príbehy so zvýšenou pozornosťou a bude si vybavovať a očakávať kľúčové body
 • rozšíri si slovnú zásobu spájaním a označovaním predmetov
 • bude poznať abecedu
 • bude schopné popisovať predmety (napr. "big" a "small")
 • bude prisudzovať význam znakom pri kreslení a písaní
 • bude používať uchopenie písacích nástrojov tromi prstami
 • bude chápať a používať pozičné výrazy
 • bude schopné sledovať podobnosti, odlišnosti, vzory a zmeny
 • rozpozná a používa čísla do 15 a niektoré čísla využije pri hre
 • bude vedieť počítať a zapisovať počty cez znaky, ktoré bude vedieť vysvetliť.

Čo sa má dieťa vo veku 6 rokov naučiť?

Pokrok Vášho dieťaťa v tejto fáze kurzu: 

 • bude schopné identifikovať a opísať príbeh, osoby príbehu a dej
 • bude schopné napodobniť známy príbeh
 • bude schopné upraviť známy príbeh pomocou inovatívneho prístupu Talk4Writing   
 • znázorní zmenený príbeh pomocou zvolenej výrazovej formy - napr. umeleckými prostriedkami, dramatizáciou, tancom, pohybom, informačnými technológiami alebo písaním
 • vymyslí si nový príbeh a stvárni ho vlastnými výrazovnými prostriedkami
 • rozšíri si slovnú zásobu spojovaním a označovaním predmetov
 • správne poskladá dej príbehu a kroky úlohy
 • bude schopné uvedomiť si svoje pocity a niektoré popíše
 • popíše samé seba, svoje schopnosti, vyjadrí svoje preferencie a názory
 • vybaví si role a skúsenosti inscenovaných situácií
 • spojí si príslušné zvuky a písmená, začne rozpoznávať zvukové segmenty slov a pri čítaní ich spojí
 • povie správne číslo, ktoré je o 1 väčšie ako dané číslo a rozpozná čísla od 1 do 20
 • bude schopné spočítať celkový počet položiek v 2 a 3 množinách a zapísať ich pomocou znakov, ktoré vie vysvetliť 
 • bude schopné používať ceruzku a čitateľne zapisovať písmená a bude sa snažiť písať krátke vety v zmysluplných kontextoch.

Ponuka kurzov

VEK DIEŤAŤA

DNI

ČAS

5 rokov pondelok / streda 14.15-15.15
6 rokov pondelok / streda 14.15-15.15

Vyučovanie neprebieha: 30.-31.10.2024, 14.-21.4.2025 a počas sviatkov

Rozvrh je k dispozícii nižšie v Súboroch na stiahnutie.

Fotografie © Mat Wright 2018.