Naše poslanie

Našim študentom poskytujeme štruktúrovaný učebný program tak, aby každý z nich maximálne využil svoje možnosti v podnetnom a bezpečnom prostredí našej jazykovej školy.

Náš prístup

Sme presvedčení, že lekcie sú efektívne, ak študentov bavia, motivujú a inšpirujú. Uvedomujeme si, že každý z našich študentov má svoje vlastné tempo a štýl učenia sa a preto naše kurzy integrujú individuálny prístup ku každému študentovi. Naši lektori používajú vekovo-primerané učebné techniky a materiály, čo je zárukou efektívneho jazykového vzdelávania.

Študentov motivujeme k aktívnemu prístupu k vlastnému vzdelaniu a učebným pokrokom. Pri výučbe venujeme pozornosť všetkým aspektom jazykovej komunikácie so špeciálnym dôrazom na rozvíjanie sebaistého ústneho prejavu. Našim cieľom je, aby študenti dokázali komunikovať s istotou v rámci budúceho štúdia, zamestnania či v spoločenskom živote.

Deti vo veku 5-10 rokov

Deti v tomto veku majú najväčší úžitok, ak je zavedený pravidelne sa opakujúci režim výuky. V takom prostredí sú schopné sa lepšie sústrediť. Žiaci si v tomto veku stále utvárajú povedomie o rôznych pojmoch, zlepšuje sa ich schopnosť čítať, písať a počítať v rodnom jazyku. Obsah našich kurzov je starostlivo zvolený tak, aby tieto skutočnosti zohľadňoval a podporoval.

Študenti v našich kurzoch pre deti:

• preberajú témy zodpovedajúce záujmu detí ich veku a spájajú si ich so svojimi vlastnými skúsenosťami

• budujú si sebadôveru pri používaní a prehlbujú svoj záujem o anglický jazyk

• učia sa a precvičujú širokú škálu jazykových funkcií, kde aktívne využívajú jazyk v konkrétnych bežných situáciách

• sú vystavení prirodzenému jazyku prostredníctvom zaujímavých činností, čo im umožňuje reálne komunikovať v známych a zmysluplných situáciách

• prehlbujú svoje znalosti o našom svete

• rozvíjajú svoje schopnosti premýšľať a riešiť rôzne problémy, budujú si modely univerzálnych hodnôt a správania.

Čo sa moje dieťa naučí?

V závislosti od svojej aktuálnej jazykovej úrovne sa študenti behom typického kurzu naučia predstaviť sa, porozumieť verbálnym inštrukciám, napísať pohľadnicu a slušne o niečo požiadať. Budú sa v angličtine učiť o zaujímavých a vhodných témach, ako sú napríklad cestovanie nebo zvieratá.

Mládež vo veku 11-17 rokov

Študenti navštevujúci naše kurzy pre tínedžerov:

  • sa venujú a zdokonaľujú vo všetkých oblastiach jazykovej komunikácie - čítaniu, počúvaniu, hovoreniu aj písaniu
  • stavajú na svojich aktuálnych jazykových znalostiach
  • rozvíjajú svoju schopnosť komunikácie a vyjadrovania pri rozmanitých aktivitách (interview, prieskumy mienky, hranie rolí, prezentácie, recenzie na knihy a podobne)
  • učia sa užitočné študijné techniky (plánovanie a monitorovanie štúdia, písanie poznámok, memorovanie, organizácia času a efektívne čítanie)
  • používajú učebnice, videá, informačné technológie a ďalšie učebné materiály
  • spolupracujú v dvojiciach, skupinách alebo samostatne na rozvoji schopnosti interakcie a sebaistej komunikácie.

Čo sa študent naučí na kurze?

V závislosti od jazykovej úrovne sa študenti na tínedžerských kurzoch naučia napríklad dávať inštrukcie a pokyny, vyplniť formulár, objednať si jedlo v reštaurácii či porozumieť spravodajstvu. V angličtine budú preberať zaujímavé a aktuálne témy napríklad z oblasti sociálnych médií a športu.