Secondary Plus YL, image

Priebežná registrácia znamená, že sa na naše kurzy môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu trimestra (odporúčame počas jeho prvej polovice) a od 3. týždňa si uplatniť zodpovedajúcu zľavu z plnej ceny kurzu. 

 

Zručnosti v angličtine pre úspech

V kurze Secondary Plus sa mládež učí zručnosti potrebné pre sebaistú komunikáciu v angličtine ako cudzom jazyku. Mladí vyrazia do sveta pripravení využiť príležitosti a dosiahnuť všetko, o čom snívajú. 

Secondary Plus pod dohľadom kvalifikovaných a odborne zdatných učiteľov s fantastickým vzdelávacím prístupom pomôže dieťaťu naplno využiť svoj potenciál.

Informácie o kurze

 • Úrovne (CEFR)

  Secondary

 • Kurz

  Dve 90-minútové lekcie počas týždňa /

  jedna 180-mintútová lekcia počas týždňa.

  Maximálne 14 študentov v skupine. 

 • Kde učíme

 • Cena

  1404 € / školský rok *

  (V cene sú zahrnuté aj študijné materiály)

  * Ak si prajete uhradiť poplatok za celý školský rok naraz pred začiatkom kurzu, British Council ponúka zľavu vo výške 7% z uvedenej ceny. Pre uplatnenie zľavy je poplatok za všetky tri trimestre (jeseň 2024, zima 2025 a jar 2025) potrebné uhradiť najneskôr do 16.09.2024. Inak je možné zaplatiť prislúchajúcu čiastku (468 Eur) vždy pred začiatkom trimestra. 

  Celková dĺžka kurzu za celý školský rok je 36 týždňov (108 hodín). 

British Council Bratislava
Rozvrh kurzov

Kurz (vek) Dni Časy
Secondary A2 (11-14 rokov) pondelok a streda 15.30 - 17.00
utorok a štvrtok 15.30 - 17.00
Secondary B1.1 (11-14 rokov) pondelok a streda 15.30 - 17.00
piatok 15.00 - 18.15*
Secondary B1.2 (11-14 rokov) pondelok a streda 15.30 - 17.00
utorok a štvrtok 15.30 - 17.00
Secondary B2.1 (11-14 rokov)  pondelok a streda 15.30 - 17.00
utorok a štvrtok 15.30 - 17.00
Secondary B2.2 (11-14 rokov) utorok a štvrtok 15.30 - 17.00
Upper Secondary B1 (15-17 rokov) pondelok a streda 17.15 - 18.45
Upper Secondary B2 (15-17 rokov) pondelok a streda 17.15 - 18.45
piatok 15.00 - 18.15*
Upper Secondary C1.1 (15-17 rokov) pondelok a streda 17.15 - 18.45
Upper Secondary C1.2 (15-17 rokov) pondelok a streda 17.15 - 18.45
* 15-minútová prestávka

Trvanie kurzov:  16. september 2024 -  3. júl 2025

Školský rok pozostáva z troch trimestrov. Kurzy v jednom trimestri trvajú 12 týždňov. Celková dĺžka kurzu za celý školský rok je 36 týždňov (108 hodín). Podrobný rozvrh spolu s cenníkom je k dispozícii nižšie v Súboroch na stiahnutie.

Vyučovanie neprebieha: 30.-31.10.2024, 14.-21.4.2025 a počas sviatkov

 

 

Rozvíja zručnosti a sebaistotu v angličtine

V našom inkluzívnom vzdelávacom prostredí môže byť mládež sama sebou. Naše kurzy angličtiny ich podporia pri:

 • učení sa angličtiny ako cudzieho jazyka a stanú sa z nich asertívni, nezávislí a kultúrne uvedomelí globálni občania;
 • otvorenom vyjadrovaní svojho názoru – pomôžu im získať sebaistotu pri hovorení po anglicky;
 • práci na praktických a náročných úlohách, ktoré si vyžadujú vyjadrenie vlastného názoru a tvorivé myslenie;
 • spolupráci na tímových úlohách s podobne starými spolužiakmi s podobnou úrovňou znalosti jazyka.

Čo by mali vedieť rodičia

Ako prebieha kurz?

Odborne zdatní učitelia usmerňujú a podporujú každého študenta a používajú moderné vzdelávacie metódy, aby žiaci vedeli použiť angličtinu v skutočnom svete, na univerzite a na pracovisku.

Na našich hodinách angličtiny pre mládež sa študenti:

 • zapájajú do zaujímavých interaktívnych aktivít;
 • chodia na stimulujúce hodiny konverzácie; 
 • rozvíjajú si jazykové zručnosti pod dohľadom odborne zdatného učiteľa angličtiny.

Aké sú vzdelávacie princípy? 

Počas kurzu si mládež:

 • precvičí zručnosti na úspešné zvládnutie testov v škole a na medzinárodných univerzitách;
 • cez spoluprácu so spolužiakmi bude rozvíjať zručnosti v rámci tímovej práce a vedenia;
 • bude rozvíjať tvorivosť a bude v spojení so žiakmi z iných kultúr.

Ako sa posudzuje napredovanie?

V British Council počúvame vašu spätnú väzbu, pretože chceme, aby mali študenti lepší zážitok z učenia. Ponúkame pravidelnú spätnú väzbu o napredovaní dieťaťa spolu s dokladom o účasti a výkazoch o jazykových schopnostiach.

 • Formálne a neformálne hodnotenie je súčasťou programu v rámci kurzu. 
 • Na mieru prispôsobené online ovládacie panely, aby ste mohli sledovať pokroky spolu s dieťaťom.

Napredovanie dieťaťa v rámci akademického roka vám ukážeme v správe s informáciami o:

 • časopisoch a projektoch, ktoré dieťa študovalo;
 • hodnotení projektovej časti na základe medzinárodných noriem CEFR;
 • grafe, kde vidno pokrok v rámci hodnoteného obdobia.

Vzdelávacie centrum a napredovanie dieťaťa

Naše vzdelávacie centrum je zabezpečená internetová platforma, ktorá dieťaťu pred a po hodine pomáha nezávisle študovať vlastným tempom. To znamená, že počas hodiny sa sústreďuje na zlepšovanie hovorenia v angličtine a na produktívne zručnosti. Dieťa môže využiť doplnkové aktivity pod dohľadom učiteľa a rodičia si môžu pozrieť údaje o napredovaní. Viac informácií nájdete v Rodičovskom centre.