Learning materials YL, image

Časopisy: Kľúč k učeniu

Moderné a vzrušujúce časopisy zaujmú vaše dieťa angličtinou počas celého školského roka. 

Naše časopisy vychádzajú zo zaujímavých a veku primeraných tém a vytvorili ich odborníci na vzdelávanie. Rozširujú obsah a ciele našich kurzov Primary a Secondary Plus.

Upútajú študentov a budú im rozvíjať budúce zručnosti

 • Tvorivosť a fantáziu
 • Vodcovstvo a osobný rozvoj
 • Globálne občianstvo
 • Kritické myslenie a riešenie problémov
 • Digitálnu vzdelanosť
 • Spoluprácu a komunikáciu

Popri rozvoji nových zručností sa deti môžu voľne prejaviť a popri učení klásť otázky o sebe a svete naokolo.

 • Každý časopis je koncipovaný tak, aby deťom pomáhal pri osobnom, sociálnom a emocionálnom vývoji.
 • Práca na projekte podporuje tvorivosť, kritické myslenie a spoluprácu, čo sú hlavné zručnosti v 21. storočí.
 • Obsah je prispôsobený úrovni čítania každého študenta a má veselú a neformálnu formu. 
 • Moderný obsah a vzhľad vôbec nepripomínajú tradičné učebnice.

Inšpirovali sme sa témami z novín

Články v časopise čerpajú z udalostí a tradícií z celého sveta. Okrem čítania o zaujímavých témach sa študenti môžu zahrať a využiť aktivity, ktoré podporujú skupinovú diskusiu a výmenu názorov a tým aj zručnosti v rámci kritického myslenia.

Aktivity sa zameriavajú aj na:

 • rozprávanie a výslovnosť;
 • počúvanie, čítanie a písanie;
 • gramatiku a slovnú zásobu.

Rozvíjanie sebaistoty dieťaťa v angličtine

Študenti riešia úlohy z reálneho života, pracujú v skupinách a pri každej výzve koncipujú odpovede a inovatívne riešenia na základe skúmania. Toto všetko pomáha podporovať sebaistotu pri komunikácii v angličtine. 

Každá aktivita zapája študentov podľa súčasnej úrovne zručností. So skutočným napredovaním rastie aj ich motivácia.