Any questions YL, image

Čo by si dieťa malo priniesť na hodinu?

Učiteľ mu dá študijné materiály a zápisník. Dieťa by si malo priniesť peračník s perami, ceruzkami, lepidlom, pravítkom, pastelkami a nožnicami. Ak ide dieťa na hodinu do terénu, dajte mu obuv na prezutie.

Čo ak dieťa vynechá hodinu?

Telefonicky alebo e-mailom vás požiadame o potvrdenie neprítomnosti dieťaťa. Takisto vás požiadame o potvrdenie formou poznámky, že dieťa môže odísť z hodiny skôr. V prípade nevysvetlených absencií vás budeme kontaktovať.

A čo otvorené hodiny pre rodičov detí na 1. stupni?

Otvorené hodiny pre rodičov detí na 1. stupni budú vždy, keď štátne smernice povolia navýšenie kapacity v triede.

Čo mám robiť v prípade problémov? 

Najskôr odporúčame porozprávať sa alebo napísať e-mail učiteľovi dieťaťa. Ak vám nevie pomôcť učiteľ, obráťte sa na člena tímu zákazníckych služieb: info@britishcouncil.sk, ktorý otázku pošle príslušnému vedúcemu.

Ako sa dáva spätná väzba?

Môžete sa porozprávať alebo poslať e-mail učiteľovi dieťaťa alebo poslať e-mail nášmu tímu zákazníckych služieb: info@britishcouncil.sk.

Dúfame, že vaše dieťa si kurz užije.