How can I support my child's learning YL, image

So zdrojmi angličtiny od British Council pokračuje učenie aj mimo triedy. Ponúkame pomoc a online platformu, ktorú potrebujete na pomoc dieťaťu pri precvičovaní aktivít navyše pred hodinou aj po nej.

Špeciálne webové stránky pre deti a mládež

Webové stránky LearnEnglish Kids a LearnEnglish Teens sú zaujímavé centrá, ktoré deťom ponúkajú pestrú paletu pútavých príbehov a inovatívnych hier. Počas precvičovania gramatiky, čítania, písania a počúvania angličtiny sa zabavia.

LearnEnglish Kids

LearnEnglish Teens

Ako môžu rodičia pomôcť dieťaťu pri učení doma

Pozrite si čast Parents na webových stránkach LearnEnglish Kids, kde nájdete ďalšie tipy, hry a pokyny, ako pomôcť dieťaťu pri učení anglického jazyka. 

Tu je niekoľko vzorových hier a aktivít, ktoré sa môžete zahrať s dieťaťom:

Hry s kartičkami

Výroba pohľadnice k narodeninám

Pamäťové hry

Pozrite si vzdelávacie centrum

Pozrite si, čo ponúka naša inovatívna online platforma

Vzdelávacie centrum Ovládací panel s napredovaním Diskusná tabuľa

Pravidelná spätná väzba o napredovaní dieťaťa

Spoločné oslávenie úspechov

Podpora oblastí, na ktoré sa treba zamerať

Správy o jazykových schopnostiach

Pomôžte dieťaťu s posielaním domácej úlohy online

Pozrite si napredovanie na ovládacom paneli

Oceňte snahu dieťaťa

Pozrite si domáce úlohy

Pýtajte sa učiteľov

Pozrite si fórum, kde učitelia otvárajú diskusie

Viac informácií