Online learning hub YL, image

Čo nájdete vo vzdelávacom centre

  • Nástroje pre študentov na precvičovanie a tvorenie v angličtine
  • Aktivity na posilnenie toho, čo sa dieťa naučilo na lekcii
  • Úlohy pred a po lekcii pre skupiny Secondary Plus a Primary Plus od 3 do 4
  • Interaktívne hry a aktivity pre Primary Plus 1 a 2
  • Sledovanie napredovania, aby študenti videli, ako sa zlepšujú v angličtine

Pozrite si vzdelávacie centrum v týchto videách

Začíname so vzdelávacím centrom: Naučte sa základy centra, ako prihlásenie, vytvorenie používateľského mena, vyhľadanie vzdelávacích zdrojov, a vyťažte zo skúsenosti maximum.

Vzdelávacie centrum pre študentov Primary Plus 1–2: Tu je prehľad vzdelávacích aktivít pre dieťa a návod, ako mu pomôcť sledovať pokroky.

Vzdelávacie centrum pre študentov Primary Plus 3–4: Pozrite si zdroje pre študentov úrovne 3–4 a návod, ako sledovať ich pokroky.

Vzdelávacie centrum pre študentov Secondary Plus: Pozrite si, ako funguje vzdelávacie centrum a ako posilňuje zručnosti počas štúdia jazyka pre študentov v programe Secondary Plus.

V každom vzdelávacom centre sú tieto silné nástroje:

  • Pôvodný obsah z každého z našich časopisov Primary Plus
  • Nástroj na sledovanie pokroku pre študentov a rodičov
  • Diskusná stránka, kde si môžete pozrieť, čo dieťa robilo na lekcii a akú domácu úlohu mu priradili. Náš diskusný nástroj je bezpečné miesto, kde sa dieťa môže pýtať na svoju prácu. (S otázkami osobnej povahy sa obráťte na učiteľa cez e-mail.)

Pozrite si, ako vzdelávacie centrum pomáha dieťaťu

Primary Plus 1–2 Primary Plus 3–4
Päť častí vrátane interaktívnych kontrolných hier, piesní a videí V každom časopise je päť až šesť častí na precvičovanie gramatiky, slovnej zásoby, čítania, písania a počúvania. Používanie týchto nástrojov na precvičenie rozprávania v triede podporí komunikačné zručnosti dieťaťa v jazyku.
Veľa zábavných odkazov na posilnenie chápania jazyka V každej časti je úloha alebo projekt. Niektoré si vyžadujú prácu dieťaťa na počítači, aby ju mohlo ukázať učiteľovi na hodine, a pri iných treba učiteľovi poslať materiály online na vyhodnotenie.

Pozrite si, ako vzdelávacie centrum pomáha mládeži

Secondary Plus a Upper Secondary Plus
V každom časopise je päť častí na precvičovanie gramatiky, slovnej zásoby, čítania, písania a počúvania. Komunikácia sa precvičuje na hodine.
V každej časti je úloha alebo projekt. Niektoré si vyžadujú prácu dieťaťa na počítači, aby ju mohlo ukázať učiteľovi na hodine, a pri iných treba učiteľovi poslať materiály online na vyhodnotenie.

Prihlásenie do vzdelávacieho centra

Technické požiadavky

  • Na čo najlepšie výsledky si prístup do vzdelávacieho centra vyžaduje stolový alebo prenosný počítač či tablet.
  • Budete potrebovať aj dobré pripojenie na internet alebo Wi-Fi.