Skúšku IELTS môžete absolvovať na papieri alebo na počítači v niektorom z našich oficiálnych skúškových centier na Slovensku.

Bez ohľadu na spôsob absolvujete úplne tú istú skúšku IELTS s tým istým obsahom a štruktúrou. Jediný rozdiel je, že si môžete vybrať, či odpovede napíšete na papier alebo do počítača – podľa toho, čo vám viac vyhovuje.

IELTS na počítači

Časti Počúvanie, Čítanie a Písanie absolvujete na počítači v niektorom z našich oficiálnych skúškových centier. Ústna časť môže byť osobne alebo cez videohovor s certifikovaným IELTS skúšajúcim.

Ak zvolíte IELTS na počítači, máte na výber väčší počet termínov a výsledky vám prídu o 1 až 5 dní.

IELTS na počítači môžete absolvovať v Bratislave a v Košiciach.

IELTS na papieri

Ak si vyberiete túto možnosť, časť Počúvanie, Čítanie a Písanie budete vypĺňať klasicky ceruzkou alebo perom na papier. Ústna časť môže byť osobne alebo cez videohovor s certifikovaným IELTS skúšajúcim.

Výsledky vám budú k dispozícii na 13. kalendárny deň odo dňa termínu skúšky.

V prípade špeciálnych požiadaviek vyplývajúcich z vášho zdravotného stavu odporúčame IELTS na papieri.