Skúšku IELTS môžete absolvovať na papieri alebo na počítači v niektorom z našich oficiálnych skúškových centier na Slovensku.

Bez ohľadu na spôsob absolvujete úplne tú istú skúšku IELTS s tým istým obsahom a štruktúrou. Jediný rozdiel je, že si môžete vybrať, či odpovede napíšete na papier alebo do počítača – podľa toho, čo vám viac vyhovuje.

IELTS na počítači

Časti Počúvanie, Čítanie a Písanie absolvujete na počítači v niektorom z našich oficiálnych skúškových centier. Ústna časť bude naďalej prebiehať osobne so školeným skúšajúcim, pretože je to najúčinnejší spôsob, ako ohodnotiť ústny prejav kandidáta.

Ak zvolíte IELTS na počítači, máte na výber väčší počet termínov a výsledky vám prídu o 3 až 5 dní.

IELTS na počítači môžete absolvovať v Bratislave.

Rezervujte si IELTS na počítači Academic alebo General Training.  

IELTS na papieri

Ak si vyberiete túto možnosť, časť Počúvanie, Čítanie a Písanie budete vypĺňať klasicky ceruzkou alebo perom na papier. Ústna časť bude prebiehať osobne so školeným skúšajúcim.

Výsledky vám budú k dispozícii na 13. kalendárny deň odo dňa termínu skúšky.

V prípade špeciálnych požiadaviek vyplývajúcich z vášho zdravotného stavu odporúčame IELTS na papieri.

Registrujte sa na IELTS na počítači Academic alebo General Training - termíny skúšok do 28. novembra 2020.

Registrujte sa na IELTS na počítači Academic alebo General Training - terminy skúšok od 28. novembra 2020.

 

Select an IELTS test right for you

Vyberte si miesto konania skúšky

Bratislava

Venue: British Council, Panska 17

Dátum skúšky Verzia Uzávierka prihlášok Registrácia
24. 10. 2020 IELTS Academic 16. 10. 2020 Prihlásiť sa teraz
24. 10. 2020 IELTS General Training 16. 10. 2020 Prihlásiť sa teraz

Košice

Venue: Kosice, Kosice

Dátum skúšky Verzia Uzávierka prihlášok Registrácia
21. 11. 2020 IELTS Academic 13. 11. 2020 Prihlásiť sa teraz
21. 11. 2020 IELTS General Training 13. 11. 2020 Prihlásiť sa teraz

Trnava

Venue: Trnava, Trnava

Dátum skúšky Verzia Uzávierka prihlášok Registrácia
21. 11. 2020 IELTS Academic 13. 11. 2020 Prihlásiť sa teraz
21. 11. 2020 IELTS General Training 13. 11. 2020 Prihlásiť sa teraz