Skúšku IELTS môžete absolvovať na papieri alebo na počítači v niektorom z našich oficiálnych skúškových centier na Slovensku.

Bez ohľadu na spôsob absolvujete úplne tú istú skúšku IELTS s tým istým obsahom a štruktúrou. Jediný rozdiel je, že si môžete vybrať, či odpovede napíšete na papier alebo do počítača – podľa toho, čo vám viac vyhovuje.

IELTS na počítači

Časti Počúvanie, Čítanie a Písanie absolvujete na počítači v niektorom z našich oficiálnych skúškových centier. Ústna časť bude naďalej prebiehať osobne so školeným skúšajúcim, pretože je to najúčinnejší spôsob, ako ohodnotiť ústny prejav kandidáta.

Ak zvolíte IELTS na počítači, máte na výber väčší počet termínov a výsledky vám prídu o 3 až 5 dní.

IELTS na počítači môžete absolvovať v Bratislave.

IELTS na papieri

Ak si vyberiete túto možnosť, časť Počúvanie, Čítanie a Písanie budete vypĺňať klasicky ceruzkou alebo perom na papier. Ústna časť bude prebiehať osobne so školeným skúšajúcim.

Výsledky vám budú k dispozícii na 13. kalendárny deň odo dňa termínu skúšky.

V prípade špeciálnych požiadaviek vyplývajúcich z vášho zdravotného stavu odporúčame IELTS na papieri.