The Global Study Awards

Získajte grant do výšky £10,000 s cieĺom rozširiť si obzor

Našou snahou je podporiť mladých ľudí študovať v zahraničí, ako súčasť ich doktorantského štúdia, s cieľom vyskúšať si život v nových krajinách, kultúrach a jazykoch. Preto ISIC Association, StudyPortals a British Council IELTS sa rozhodli začať s iniciatívou The Global Study Awards. Cieľom The Global Study Awards je, aby štúdium v zahraničí bola pozitívnou a inšpirujúcou skúsenosťou pre mnoho študentov, ktorá otvorí ich mysle smerom k alternatívnym spôsobom osobného a profesionálneho života, ako aj podporiť medzikultúrne porozumenie a toleranciu..

Časové rozpätie na prihlásenie

Budú vyhlasené dve študijné výzvy, s maximom päť Study Awards (grantov),ktoré budú pridelené ku každému bodu výzvy. (maximum deväť grantov spolu).

Štyri granty budú 

  • pridelené v prvom kole: od 15.augusta 2015 do 30. november 2015 pre študentov, ktorí začínajú svoje štúdium v zahraničí medzi 1. januárom 2016 a 30. aprílom 2016.
  • päť grantov bude pridelených v druhom kole: od 15. januára 2016 do 30. júna 2016 pre študentov, ktorí začínajú ich štúdium v zahraničí medzi 1. augustom 2016 a 31.októbrom 2016.

Výber bude uskutočnený panelom odborníkov, ktorý bude pozostávať z partnerov, ktorí zhodnotia prihlášky. Silní kandidáti budú vybraní na osobný pohovor pred záverečným výberom úspešných kandidátov. Úspešní kandidáti dostanú oznámenie o výbere v priebehu 3 mesiacov po termíne na výberové konanie. Časový horizont môže mierne varírovať.

Koho hľadáme?

The Global Study Awards je určená na podporu motivovaným, talentovaným uchádzačom, ktorý chcú aktívne ukázať:

  • svoj potenciál a prispieť k rozvoju spoločnosti prostredníctvom ich štúdia;
  • silný záujem rozvinúť si svoju kariéru;
  • a mať úprimný záujem v oblasti medzikultúrneho porozumenia a výmeny.

Úspešní kandidáti budú ochotní stať sa súčasťou British Council IELTS, ISIC a StudyPortals komunít, a verejne zdieľať ich skúsenosti s ostatnými študentami. The Global Study Awards bude dostupné perspektívnym študentom vo všetkých krajinách na svete. The Global Study Awards umožní úspešným kandidátom študovať v zahraničí na akomkoľvek vybranom študijnom odbore v rámci vysokoškolského alebo doktorantského štúdia. The Global Study Awards nemôže byť použitý za účelom štúdia v krajine pôvodu.