Získajte grant do výšky £10,000 s cieĺom rozširiť si obzor

Našou snahou je podporiť mladých ľudí študovať v zahraničí, ako súčasť ich doktorantského štúdia, s cieľom vyskúšať si život v nových krajinách, kultúrach a jazykoch. Preto ISIC Association, StudyPortals a British Council IELTS sa rozhodli začať s iniciatívou The Global Study Awards. Cieľom The Global Study Awards je, aby štúdium v zahraničí bola pozitívnou a inšpirujúcou skúsenosťou pre mnoho študentov, ktorá otvorí ich mysle smerom k alternatívnym spôsobom osobného a profesionálneho života, ako aj podporiť medzikultúrne porozumenie a toleranciu..

Časové rozpätie na prihlásenie

2 granty budú garantované pre začiatok štúdia Jar 2018 (štúdium začína medzi 1.januárom – 31.marcom 2018).

Uzávierka prihlášok je 27.novembra 2017.

Koho hľadáme?

Kandidáti musia spĺňať tieto podmienky:

  • na začiatku štúdia dosiahnuť vek minimálne 18 rokov
  •  mať urobenú skúšku IELTS v jednom z centier British Council, a vlastniť certifikát (Test Report Form - TRF) s dátumom vystavenia od 1. júna 2016
  • v čase podania prihlášky mať platnú študentskú kartu ISIC (International Student Identity Card) alebo IYTC (International Youth Travel Card)
  • mať v pláne zapísať sa na denný program bakalárského alebo postgraduálneho štúdia v zahraničí, so začiatkom na jeseň roku 2017 alebo na jar roku 2018
  • poskytnúť list o prijatí vydaný príslušnou inštitúciou najneskôr do termínu uzávierky prihlášok 
  • napísat krátke zhrnutie o svojich študijných skúsenostiach na portál STeXX.com .

 Prihlášky musia byť vyplnené v anglickom jazyku.