C2 English level, image

Úroveň C2 majú používatelia s plynulou znalosťou jazyka, ktorí bez problémov rozumejú takmer všetkému, čo počujú alebo čítajú.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) má šesť úrovní, od A1 pre začiatočníkov po C2 pre používateľov s plynulou znalosťou jazyka. Úrovne sú rozdelené do troch blokov: A alebo používateľ, ktorý ovláda základy, B alebo samostatný používateľ a C alebo používateľ s plynulou znalosťou jazyka.

Čo dokáže študent angličtiny s úrovňou C2?

Študenti, ktorí dosiahli úroveň C2:

  • bez problémov rozumejú prakticky všetkému, čo počujú alebo čítajú;
  • vedia zhrnúť informácie a argumenty z rozličných hovorených alebo písaných zdrojov a súvisle a výstižne ich prezentovať;
  • vyjadrujú sa spontánne, veľmi plynule a presne, rozpoznávajú jemné odtiene významu aj v najzložitejších situáciách.

Pozri tiež