B1 English level, image

Úroveň B1 majú samostatní používatelia jazyka, ktorí rozumejú informáciám o známych témach.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) má šesť úrovní, od A1 pre začiatočníkov po C2 pre používateľov s plynulou znalosťou jazyka. Úrovne sú rozdelené do troch blokov: A alebo používateľ, ktorý ovláda základy, B alebo samostatný používateľ a C alebo používateľ s plynulou znalosťou jazyka.

Čo dokáže študent angličtiny s úrovňou B1?

Študenti, ktorí dosiahli úroveň B1:

  • rozumejú hlavným bodom zrozumiteľných textov v bežnom jazyku, ak ide o známe témy v kontexte práce, štúdia alebo voľného času;
  • dokážu si poradiť v situáciách, ku ktorým môže dôjsť na ceste do oblastí, kde sa používa daný jazyk;
  • vedia napísať jednoduché súvislé texty na známe témy alebo na témy, ktoré ich zaujímajú;
  • vedia opísať zážitky, udalosti, sny, túžby a ambície, a stručne vyjadriť názor alebo vysvetliť plány.

Pozri tiež