Zábavné a efektívne osnovy navrhnuté odborníkmi British Council špecializujúcimi sa na výučbu angličtiny u malých detí.

Naša inovatívna metodika je založená na hre a využíva animované postavy štúdia Aardman, ktoré je držiteľom niekoľkých Oscarov. Deti se budú učiť prirodzeným spôsobom prostredníctvom hier a s využitím príbehov, ktorých hlavným hrdinom je baranček Timmy. S našimi kvalifikovanými učiteľmi se Vaše dieťa bude cítiť bezpečne a uvoľnene, takmer ako keby bolo doma. 

ŠŤASTNÉ DETI SE UČIA NEJLEPŠIE

Efektívna výuka musí byť postavená na prirodzenej zvedavosti detí. Musí využívať holistický prístup a hry, aby zodpovedala kognitívnemu, jazykovému, sociálnemu, emocionálnemu a fyzickému vývoju detí.

Vaše dieťa se bude učiť angličtinu prostredníctvom príbehov, videí, piesní, pohybových aktivít, dramatizácie, tvorivých činností a pomocou množstva ďalších aktivít. Naši učitelia využívajú zmysluplne zvolené herné aktivity, ktoré poskytujú deťom príležitosť zoznámiť sa s novým jazykom a naučiť sa ho.

U svojho dieťaťa uvidíte skutočný pokrok. Naučí se základy angličtiny, zvýši si sebadôveru, a to všetko zábavnou formou.

Naši učitelia

Učitelia programu Learning Time with Timmy sú odborníci na výučbu malých detí, ktorí:

  • majú zodpovedajúcu kvalifikáciu pre výučbu malých detí
  • majú aspoň dvojročnú prax s výučbou angličtiny
  • absolvovali špeciálne školenie pre učiteľov kurzu Learning Time with Timmy. 

Naši učitelia sa zoznámia s každým dieťaťom v triede. Naplánujú hodiny tak, aby zodpovedali potrebám každého dieťaťa a každému dieťaťu umožnia postupovať vlastným tempom.

Aby sme zaistili čo najvyšší štandard výučby angličtiny pro túto vekovú kategóriu, naši učitelia sa priebežne zúčastňujú programov profesionálneho rozvoja a vzdelávania.

STAŇTE SA SÚČASŤOU VÝUČBY SVOJHO DIEŤAŤA

Rodičov považujeme za partnerov. Naši učitelia Vám budú poskytovať pravidelnú spätnú väzbu a budú Vás informovať o pokroku Vášho dieťaťa. Takisto Vám poradia, ako zaujímavým spôsobom naviazať na výučbu angličtiny v domácom prostredí. Je rovnako veľmi dôležité, aby ste pozorovali, ako Vaše dieťa využíva nové vedomosti doma.

Výučba prebieha v bezpečnom prostredí 

Môžete se spoľahnúť na to, že našou prioritou je osobnostný rozvoj Vášho dieťaťa, jeho bezpečie a pocit pohody, a to v triede i pri používaní online nástrojov. 

Môžete mať úplnú istotu, pretože naše oficiálne postupy zodpovedajú najprísnejším anglickým štandardom ochrany detí, ktoré patria medzi tie najlepšie na svete.