Prihláška na školský rok 2023/2024 na kurzy pre deti od 5 do 10 rokov

Prosím, vyplňte nasledovné údaje (polia označené * sú povinné):

(deň, mesiac, rok)

Radi by sem podotkli, že deti mladšie ako 11 rokov nemôžu opustiť British Council bez dozoru. Vaše dieťa musí vyzdvihnúť rodičom nominovaná osoba staršia ako 14 rokov.

Osobné údaje – rodiča alebo zákonného zástupcu

Úroveň angličtiny Vášho dieťata

Koľko rokov sa Vaše dieťa učí po anglicky?

Oznámenie o ochrane osobných údajov

British Council použije informácie, ktoré poskytnete, v súvislosti so spracovaním vašej prihlášky na kurzy angličtiny pre deti a mládež. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je súhlas s našimi podmienkami registrácie (zmluvy); prosím pozrite: https://www.britishcouncil.sk/anglictina/prihlasenie/podmienky-zapisu,

Marketingový súhlas

British Council by chcel použiť informácie, ktoré nám poskytnete, na zaslanie podrobností o aktivitách, službách a podujatiach (vrátane spoločenských podujatí), o ktorých si myslíme, že sú zaujímavé.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe vášho súhlasu. Z odberu našich e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť alebo nás môžete kontaktovať na info@britishcouncil.sk.

Ochrana dát

British Council dodržiava zákony o ochrane údajov v Spojenom kráľovstve a zákony v iných krajinách, ktoré spĺňajú medzinárodne uznávané štandardy. Máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré o vás uchovávame, a právo požiadať nás o opravu akýchkoľvek nepresností v týchto údajoch. Ak máte máte pochybnosti o spôsobe použitia vašich osobných údajov, máte tiež právo podať sťažnosť u regulátora ochrany osobných údajov.

Podrobné informácie nájdete v časti o ochrane osobných údajov na našej firemnej webovej stránke www.britishcouncil.org/privacy, alebo sa môžete obrátiť na kanceláriu British Council v Prahe prostredníctvom https://www.britishcouncil.sk/o-nas/kontakt. Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 7 rokov od ich získania.