Všeobecná angličtina

Bez ohľadu na to, či ste úplný začiatočník, alebo komunikujete plynule, alebo či ste študent, alebo už pracujete, máme pre vás tú správnu skúšku. 

Od roku 2016 vám ponúkame computer-based formát skúšok.

 

Cambridge English: Key (KET) a Key pre školy (KETfS)

Cambridge English: Key, tiež známa ako Key English Test (KET), predstavuje najnižšiu úroveň zo škály škúšok Cambridge English. Skúška zisťuje, či zvládate základnú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku.

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) zodpovedá rovnakej úrovni ako Cambridge English: Key a jej úspešné absolvovanie taktiež vedie k dosiahnutiu medzinárodne uznávaného certifikátu. Jediným rozdielom je obsah skúšky, ktorý je zameraný na záujmy a skúsenosti školákov.

Úroveň kvalifikácie: Začiatočník = A2 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Skúška KET je určená kandidátom, ktorí absolvovali 250 hodín štúdia angličtiny a vedia rozprávať, písať a rozumejú základnej angličtine. Táto skúška je prvým krokom pre ďalší rozvoj vašich jazykových zručností pre štúdium alebo zamestnanie. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

 • Pýtať sa a odpovedať na otázky týkajúce sa vás a ostatných.
 • Porozumieť oznámeniam a inštrukciám, ktoré sú vyjadrené pomaly a jasne.
 • Porozprávať ostatným, čo si myslíte o niečom, čo ste čítali, alebo počuli.

Aká je štruktúra skúšky?

Skúška pozostáva z troch častí – čítanie s písaním a počúvanie sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že sa ústna časť skúšky bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov informujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

KET / KETfS čítanie s písaním počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1 h 10 min 30 min 8-10 min/pár kandidátov
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 50% 25% 25%

Cambridge English: Preliminary (PET) a Preliminary pre školy (PETfS)

Cambridge English: Preliminary tiež známa ako Preliminary English Test (PET) a Preliminary English Test pre školy (PETfS). Skúška zisťuje, či zvládate každodennú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku. Poskytne vám dobré základy pre ďalšie štúdium anglického jazyka.

Úroveň kvalifikácie: Mierne pokročilý = B1 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Príprava na skúšku PET zlepší úroveň vašej angličtiny, takže budete schopný komunikovať počas cestovania alebo na pracovných stretnutiach s anglicky hovoriacimi partnermi. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

 • Vyjadriť, čo sa Vám páči a nepáči a diskutovať o tom s ostatnými.
 • Rozumieť ústnym a písomným oznámeniam a inštrukciám.
 • Napísať list, alebo vedieť písať poznámky zo stretnutí alebo diskusií.

Aká je štruktúra skúšky?

Skúška pozostáva z troch častí – čítanie s písaním a počúvanie sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov informujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

PET / PETfS čítanie s písaním počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1 h 30 min 35 min 10-12 min/pár kandidátov
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 50% 25% 25%

Cambridge English: First (FCE) a First pre školy (FCEfS)

Cambridge English: First tiež známa ako First Certificate in English (FCE) a First Certificate in English pre školy (FCEfS). Skúška je vhodná pre tých, ktorí zvládajú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku na stredne pokročilej úrovni a zároveň zvládajú štúdium a prácu v anglicky hovoriacom prostredí.

Úroveň kvalifikácie: Stredne pokročilý =  B2 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Ak ste sa rozhodli, že chcete pracovať v anglicky hovoriacom prostredí, žiť v anglicky hovoriacej krajine, prípadne študovať v anglickom jazyku, potom je FCE práve pre vás. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

 • Písať krátke správy a e-maily.
 • Vyjadriť svoj názor, alebo viesť po anglicky detailný rozhovor. 
 • Porozumieť všeobecnej angličtine v televízii a novinách.

Aká je štruktúra skúšky?

Skúška pozostáva zo štyroch častí – čítanie & používanie angličtiny, písanie a počúvanie, ktoré sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov kontaktujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

 FCE / FCEfs čítanie & používanie angličtiny písanie počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1h 15 min 1 h 20 min 40 min 14 min/pár kandidátov
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 40% 20% 20% 20%

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Advanced tiež známa ako Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Skúška, ktorá preukáže vysokú úroveň znalosti angličtiny, či už pracujete, alebo ste vysokoškolským študentom.

Úroveň kvalifikácie: Pokročilý = C1 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Ak je vaša komunikácia v anglickom jazyku na vysokej profesionálnej úrovni, či už v pracovnom alebo akademickom prostredí, skúška CAE je pre vás tá správna. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

 • Písať komplexné správy a e-maily, písať si poznámky počas stretnutí alebo prednášok.
 • Vedieť prezentovať náročné témy v anglickom jazyku.
 • Porozumieť rôznym textom od beletrie po novinové články.

Aká je štruktúra skúšky?

Skúška pozostáva zo styroch častí – čítanie & používanie angličtiny, písanie a počúvanie sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov kontaktujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

 CAE čítanie & používanie angličtiny písanie počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1h 30 min 1 h 30 min 40 min 15 min/pár kandidátov
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 40% 20% 20% 20%

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Cambridge English: Proficiency tiež známa ako Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Skúška dokazuje veľmi vysokú úroveň angličtiny. Preukazuje vynikajúce zvládnutie angličtiny v náročných oblastiach, akými sú veda a výskum, akademické či odborné prostredie. Ide o najvyššiu možnú úroveň skúšok Cambridge English.

Úroveň kvalifikácie: Expert = C2 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Ak je vaša komunikácia v anglickom jazyku na veľmi vysokej úrovni, či už v pracovnom alebo akademickom prostredí, máte záujem pracovať na poste vyššieho manažmentu alebo študovať postgraduálne PhD na univerzite s anglickým vyučovacím jazykom, potom je skúška CPE pre vás tá správna voľba. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

 • Rozumieť takmer všetkému, čo počujete a čítate po anglicky.
 • Používať a porozumieť formálny, akademický aj hovorový jazyk.
 • Rokovať, argumentovať a viesť diskusiu na zložité témy so všetkými detailami.

Aká je štruktúra skúšky?

Skúška pozostáva zo štyroch častí – čítanie a používanie angličtiny, písanie a počúvanie sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov kontaktujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

 CPE čítanie a používanie angličtiny písanie počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1h 30 min 1h 30 min 40 min 16 min/pár kandidátov
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 40% 20% 20% 20%

Absolvovanie Cambridge English skúšok na Slovensku