Ste začiatočník alebo hovoríte plynule po anglicky? Pracujete alebo študujete? U nás nájdete tú správnu skúšku. 

Od roku 2016 vám ponúkame aj computer-based formát skúšok (skúšky písané na počítači).

 

Cambridge English: A2 Key (KET) / Key pre školy (KETfS)

Cambridge English: A2 Key, tiež známa ako Key English Test (KET), predstavuje najnižšiu úroveň zo škály skúšok Cambridge English. Skúška zisťuje, či zvládate základnú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku.

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) zodpovedá rovnakej úrovni ako Cambridge English: Key a jej úspešné absolvovanie taktiež vedie k dosiahnutiu medzinárodne uznávaného certifikátu. Jediným rozdielom je obsah skúšky, ktorý je zameraný na záujmy a skúsenosti školákov.

Viac informácií o najnovších zmenách v štruktúre a hodnotení tejto skúšky (platné od januára 2020) nájdete na stránke Cambridge.

Úroveň kvalifikácie: Začiatočník = A2 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Skúška KET je určená kandidátom, ktorí absolvovali 250 hodín štúdia angličtiny a vedia rozprávať, písať a rozumejú základnej angličtine. Táto skúška je prvým krokom pre ďalší rozvoj vašich jazykových zručností pre štúdium alebo zamestnanie. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

 • Pýtať sa a odpovedať na otázky týkajúce sa vás a ostatných.
 • Porozumieť oznámeniam a inštrukciám, ktoré sú vyjadrené pomaly a jasne.
 • Porozprávať ostatným, čo si myslíte o niečom, čo ste čítali, alebo počuli.

Aká je štruktúra skúšky?

Skúška pozostáva z troch častí – čítanie s písaním a počúvanie sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že sa ústna časť skúšky bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov informujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

A2 Key / KETfS čítanie s písaním počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1 h 30 min 8-10 min/pár kandidátov
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 50% 25% 25%

Cambridge English: B1 Preliminary (PET) / Preliminary pre školy (PETfS)

Cambridge English: B1 Preliminary tiež známa ako Preliminary English Test (PET) a Preliminary English Test pre školy (PETfS). Skúška zisťuje, či zvládate každodennú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku. Poskytne vám dobré základy pre ďalšie štúdium anglického jazyka.

Viac informácií o najnovších zmenách v štruktúre a hodnotení tejto skúšky (platné od januára 2020) nájdete na stránke Cambridge.

Úroveň kvalifikácie: Mierne pokročilý = B1 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Príprava na skúšku PET zlepší úroveň vašej angličtiny, takže budete schopný komunikovať počas cestovania alebo na pracovných stretnutiach s anglicky hovoriacimi partnermi. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

 • Vyjadriť, čo sa Vám páči a nepáči a diskutovať o tom s ostatnými.
 • Rozumieť ústnym a písomným oznámeniam a inštrukciám.
 • Napísať list, alebo vedieť písať poznámky zo stretnutí alebo diskusií.

Aká je štruktúra skúšky?

Skúška pozostáva z troch častí – čítanie s písaním a počúvanie sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov informujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

B1 Preliminary / PETfS čítanie písanie počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 45 min 45 min 30 min 12-17 min/pár kandidátov
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 25% 25% 25% 25%

Cambridge English: B2 First (FCE) / First pre školy (FCEfS)

Cambridge English:B2 First tiež známa ako First Certificate in English (FCE) a First Certificate in English pre školy (FCEfS). Skúška je vhodná pre tých, ktorí zvládajú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku na stredne pokročilej úrovni a zároveň zvládajú štúdium a prácu v anglicky hovoriacom prostredí.

Úroveň kvalifikácie: Stredne pokročilý =  B2 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Ak ste sa rozhodli, že chcete pracovať v anglicky hovoriacom prostredí, žiť v anglicky hovoriacej krajine, prípadne študovať v anglickom jazyku, potom je FCE práve pre vás. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

 • Písať krátke správy a e-maily.
 • Vyjadriť svoj názor, alebo viesť po anglicky detailný rozhovor. 
 • Porozumieť všeobecnej angličtine v televízii a novinách.

Aká je štruktúra skúšky?

Skúška pozostáva zo štyroch častí – čítanie & používanie angličtiny, písanie a počúvanie, ktoré sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov kontaktujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

 B2 First / FCEfs čítanie & používanie angličtiny písanie počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1h 15 min 1 h 20 min 40 min 14 min/pár kandidátov
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 40% 20% 20% 20%

Cambridge English: C1 Advanced (CAE)

Cambridge English: C1 Advanced tiež známa ako Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Skúška, ktorá preukáže vysokú úroveň znalosti angličtiny, či už pracujete, alebo ste vysokoškolským študentom.

Úroveň kvalifikácie: Pokročilý = C1 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Ak je vaša komunikácia v anglickom jazyku na vysokej profesionálnej úrovni, či už v pracovnom alebo akademickom prostredí, skúška CAE je pre vás tá správna. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

 • Písať komplexné správy a e-maily, písať si poznámky počas stretnutí alebo prednášok.
 • Vedieť prezentovať náročné témy v anglickom jazyku.
 • Porozumieť rôznym textom od beletrie po novinové články.

Aká je štruktúra skúšky?

Skúška pozostáva zo štyroch častí – čítanie & používanie angličtiny, písanie a počúvanie sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov kontaktujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

 C1 Advanced čítanie & používanie angličtiny písanie počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1h 30 min 1 h 30 min 40 min 15 min/pár kandidátov
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 40% 20% 20% 20%

Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)

Cambridge English: C2 Proficiency tiež známa ako Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Skúška dokazuje veľmi vysokú úroveň angličtiny. Preukazuje vynikajúce zvládnutie angličtiny v náročných oblastiach, akými sú veda a výskum, akademické či odborné prostredie. Ide o najvyššiu možnú úroveň skúšok Cambridge English.

Úroveň kvalifikácie: Expert = C2 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Ak je vaša komunikácia v anglickom jazyku na veľmi vysokej úrovni, či už v pracovnom alebo akademickom prostredí, máte záujem pracovať na poste vyššieho manažmentu alebo študovať postgraduálne PhD na univerzite s anglickým vyučovacím jazykom, potom je skúška CPE pre vás tá správna voľba. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

 • Rozumieť takmer všetkému, čo počujete a čítate po anglicky.
 • Používať a porozumieť formálny, akademický aj hovorový jazyk.
 • Rokovať, argumentovať a viesť diskusiu na zložité témy so všetkými detailmi.

Aká je štruktúra skúšky?

Skúška pozostáva zo štyroch častí – čítanie a používanie angličtiny, písanie a počúvanie sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov kontaktujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

 C2 Proficiency čítanie a používanie angličtiny písanie počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1h 30 min 1h 30 min 40 min 16 min/pár kandidátov
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 40% 20% 20% 20%

Absolvovanie Cambridge English skúšok na Slovensku

Zaregistrujte sa na Cambridge English skúšku kdekoľvek v rámci Slovenska

Zistite, kde a kedy môžete absolvovať Cambridge English skúšku a aké sú poplatky za jednotlivé skúšky

Čo očakávať v deň skúšky

Výsledky skúšky sú dostupné po štyroch až šiestich týždňoch po skúške.

Prečo British Council?