Exam dates, costs and locations

Jednoduchá registrácia 

Cambridgeské skúšky ponúkame v Bratislave, Nitre, Trnave, Trenčíne a Košiciach. Naším cieľom je, aby ste skúšku mohli absolvovať čo najbližšie k vášmu bydlisku a vyhli sa, pokiaľ možno, cestovaniu. Žiaľ, nie vždy to je možné. 

British Council si preto vyhradzuje právo na zrušenie skúšky v prípade, že do konca jej riadneho registračného obdobia nebude prihlásený minimálny počet záujemcov potrebný na otvorenie skúšky. V tamto prípade vám, samozrejme, vrátime uhradený poplatok za skúšku v plnej výške.

Ponuka skúšok

Nižšie nájdete nadchádzajúce termíny Cambridge English skúšok, na ktoré sa môžete prihlásiť (ponuku budeme priebežne dopĺňať). Prehľad skúšok vo formáte .pdf si môžete stiahnuť nižšie. Na skúšku sa môžete prihlásiť online (pozri Registrácia). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Young Learners: Starters, Movers and Flyers

Bratislava

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
16.5.2020 (sobota) 1.1. - 15.4. 16.4. - 9.5.2020 63 €

Košice

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
29.5.2020 (piatok) 1.1. - 29.4. 30.4. - 22.5.2020 63 €

Trenčín

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
13.6.2020 (sobota) 1.1. - 13.5. 14.5. - 6.6.2020 63 €

*Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 5 €.
 Máte otázky? Napíšte nám!

Cambridge English: A2 Key (KET)

Ak máte záujem o skúšku Cambridge English: A2 Key, napíšte nám.

Cambridge English: A2 Key for Schools (KETfS)

Bratislava, Trenčín

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
6.6.2020 (sobota) 1.1. - 15.4.  16. - 30.4.2020 95 €

Košice

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
30.5.2020 (sobota) 1.1. - 9.4.  10. - 24.4.2020 95 €

*Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35 €.
 Máte otázky? Napíšte nám!

Cambridge English: B1 Preliminary (PET)

Ak máte záujem o skúšku Cambridge English: B1 Preliminary, napíšte nám.

Cambridge English: B1 Preliminary for Schools (PETfS)

Bratislava, Trenčín

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
6.6.2020 (sobota) 1.1. - 15.4.  16.4. - 30.4.2020 108 €

Košice

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
30.5.2020 (sobota) 1.1. - 9.4.  10. - 24.4.2020 108 €

*Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35 €.
 Máte otázky? Napíšte nám!

Cambridge English: B2 First (FCE)

Bratislava

COMPUTER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
21.3.2020 (sobota) 1.1. - 20.2. 21.2. - 6.3.2020 191 €

Bratislava, Košice

PAPER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
30.7.2020 (štvrtok) 1.1. - 10.6. 11. - 25.6.2020 191 €
12.12.2020 (sobota) 1.9. - 21.10.2020 22.10. - 5.11.2020 n/a

*Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35 €.
 Máte otázky? Napíšte nám!

Cambridge English: B2 First for Schools (FCE for Schools)

Bratislava

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
9.5.2020 (sobota) 1.1. - 16.3. 17. - 31.3.2020 191 €
6.6.2020 (sobota) 1.1. - 13.4. 14. - 28.4.2020 191 €

Trenčín

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
6.6.2020 (sobota) 1.1. - 13.4. 14. - 28.4.2020 191 €

*Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35 €.
 Máte otázky? Napíšte nám!

Cambridge English: C1 Advanced (CAE)

Bratislava

COMPUTER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia* Cena
4.4.2020 (sobota) 1.1. - 5.3. 6. - 20.3.2020 204 €
23.5.2020 (sobota) 1.1. - 23.4. 24.4. - 8.5.2020 204 €
7.11.2020 (sobota) 1.9. - 8.10.2020 9. - 23.10.2020 n/a

Bratislava, Trnava, Trenčín, Košice

PAPER-BASED SKÚŠKY 

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia* Cena
21.3.2020 (sobota) 1. - 31.1. 1. - 13.2.2020 204 €
20.6.2020 (sobota) 1.1. - 28.4. 29.4. - 13.5.2020 204 €

Bratislava, Košice

PAPER-BASED SKÚŠKY 

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia* Cena
11.7.2020 (sobota) 1.1. - 20.5. 21.5. - 4.6.2020 204 €
5.12.2020 (sobota) 1.9. - 14.10.2020 15. - 29.10.2020 n/a

*Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35 €.
 Máte otázky? Napíšte nám!

Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)

Bratislava

COMPUTER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia*  Cena
11.7.2020 (sobota) 1.1. - 11.6. 12. - 26.6.2020 211 €

*Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35 €. 
 Máte otázky? Napíšte nám!

Business English Certificate (BEC): B1 Preliminary, B2 Vantage a C1 Higher

Ak máte záujem o niektorú zo skúšok Business English Certificate (B1 Preliminary, B2 Vantage a C1 Higher), napíšte nám.

Pozri tiež