Exam dates, costs and locations

Jednoduchá registrácia 

Väčšinu skúšok ponúkame v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Žiline a Košiciach. Chceme, aby ste skúšku mohli absolvovať, čo najbližšie k vášmu bydlisku a vyhli sa, pokiaľ možno, cestovaniu.

British Council si vyhradzuje právo na zrušenie ktorejkoľvek Cambridge English skúšky v prípade, že do konca príslušného registračného obdobia nebude dosiahnutý minimálny počet záujemcov o skúšku. V tomto prípade bude všetkým zaregistrovaným kandidátom vrátený uhradený poplatpok za skúšku v plnej výške.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ponuka skúšok

Nižšie nájdete termíny Cambridge English skúšok, na ktoré sa môžete registrovať v tomto roku. Zoznam skúšok si taktiež môžete stiahnuť vo formáte PDF.

Prihlásiť na skúšku sa môžete na podstránke Registrácia

Young Learners: Starters, Movers and Flyers

Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 5€.

Bratislava

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
18.5.2019 (sobota) do 15.4.2019 16.-17.4.2019 63 €
20.6.2019 (štvrtok) do 20.4.2019 21.-30.4.2019 63 €

Trenčín

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
15.6.2019 (sobota) do 15.4.2019 16.- 30.4.2019 63 €

Košice

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
31.5.2019 (piatok) do 20.4.2019 21.-30.4.2019 63 €

Ak Vám ponúknuté termíny nevyhovujú, napíšte nám.

Cambridge English: A2 Key (KET)

Ak máte záujem o skúšku Cambridge English: A2 Key, napíšte nám.

Cambridge English: A2 Key for Schools (KETfS)

Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35€.

Trenčín

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
22.6.2019 (sobota) do 30.4.  1. - 15.5. 95 €

Košice

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
5.6.2019 (streda)  do 14.4.  15.4. - 29.4. 95 €

Ak Vám ponúknuté termíny nevyhovujú, napíšte nám.

Cambridge English: B1 Preliminary (PET)

Ak máte záujem o skúšku Cambridge English: B1 Preliminary, napíšte nám.

Cambridge English: B1 Preliminary for Schools (PETfS)

Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35€.

Bratislava

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
8.6.2019 (sobota) do 17.4.  18.4. - 2.5. 108 €

Trenčín

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
22.6.2019 (sobota)  do 30.4.  1. - 15.5. 108 €

Košice

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
5.6.2019 (streda)  do 14.4.  15.4. - 29.4. 108 €

Ak Vám ponúknuté termíny nevyhovujú, napíšte nám.

Cambridge English: B2 First (FCE)

Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35€.

Bratislava

COMPUTER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
23.3.2019 (sobota) ZRUŠENÉ 12.1. - 22.2. 23.2. - 8.3. 191 €
30.11.2019 (sobota) 1.9. - 31.10. 1. - 15.11. 191 €

PAPER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
13.4.2019 (sobota) ZRUŠENÉ 11.1. - 21.2. 22.2. - 7.3. 191 €
25.7.2019 (štvrtok) do 5.6. 6. - 20.6. 191 €
14.12.2019 (sobota) 1.9. - 23.10. 24.10. - 7.11. 191 €

 Košice, Trenčín, Trnava, Žilina

PAPER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
13.4.2019 (sobota) ZRUŠENÉ  11.1. - 21.2.  22.2. - 7.3. 191 €
25.7.2019 (štvrtok) do 5.6.  6. - 20.6. 191 €
14.12.2019 (sobota)  1.9. - 23.10.  24.10. - 7.11. 191 €

Cambridge English: B2 First for Schools (FCE for Schools)

Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35€.

Bratislava

PAPER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
8.6.2019 (sobota) do 17.4. 18.4. - 2.5. 191 €
29.6.2019 ZRUŠENÉ do 8.5.  9. -  23.5. 191 €

 Ak Vám ponúknuté termíny nevyhovujú, napíšte nám.

Košice, Trenčín

PAPER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
29.6.2019 (sobota) do 8.5.  9. -  23.5. 191 €

Ak Vám ponúknuté termíny nevyhovujú, napíšte nám.

Cambridge English: C1 Advanced (CAE)

Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35€.

Bratislava

COMPUTER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia Cena
25.5.2019 (sobota) do 25.4. 26.4. - 10.5. 204 €
9.11.2019 (sobota) 1.9. - 10.10. 11. - 25.10. 204 €

PAPER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia Cena
23.3.2019 (sobota) 8.1.- 2.2. 3. - 14.2. 204 €
24.7.2019 (streda) do 4.6. 5. - 19.6. 204 €
14.12.2019 (sobota) 1.9. - 23.10. 24.10. - 7.11. 204 €

 Košice, Trenčín, Trnava, Žilina

PAPER-BASED SKÚŠKY 

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia Cena
23.3.2019 (sobota) ZRUŠENÉ 8.1.- 2.2. 3. - 14.2. 204 €
24.7.2019 (streda) do 4.6. 5. - 19.6. 204 €
14.12.2019 (sobota) 1.9. - 23.10. 24.10. - 7.11. 204 €

Ak Vám ponúknuté termíny nevyhovujú, napíšte nám.

Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)

Upozornenie: Počas neskorej registrácie je cena skúšky navýšená o 35€.

Bratislava

COMPUTER-BASED SKÚŠKY

Dátum skúšky Registrácia Neskorá registrácia  Cena
13.7.2019 (sobota)  do 13.6.  14. - 28.6. 211 €

 

Business English Certificate (BEC): B1 Preliminary, B2 Vantage a C1 Higher

Ak máte záujem o niektorú zo skúšok Business English Certificate (B1 Preliminary, B2 Vantage a C1 Higher), napíšte nám.

Pozri tiež