Registrácia

Prihláste sa na ktorúkoľvek Cambridge English skúšku - je to jednoduché. 

KROK 1 - Online registrácia

  • Vyberte si z našej ponuky skúšku, o ktorú máte záujem a rozhodnite sa, v ktorom meste by ste ju chceli absolvovať.
  • Počas registračného obdobia a ak nie je kapacita skúšky ešte naplnená, môžete sa na ňu prihlásiť v našom online registračnom systéme.
  • Prečítajte si a potvrďte zobrazené podmienky registrácie a následne vyplňte vaše osobné údaje. 
  • Po úspešnej registrácii vám bude doručený potvrdzujúci e-mail tzv. Application Summary. V prípade, že takýto e-mail nedostanete, ihneď nás kontaktujte.
  • Ak si želáte skúšku zaplatiť na faktúru, napíšte nám. V tomto prípade počkajte s úhradou skúšky na vystavenú faktúru.

Select an exam below

Všeobecná angličtina

KROK 2 - Platba za skúšku

Poplatok za skúšku je potrebné uhradiť do piatich dní odo dňa registrácie jedným z týchto spôsobov:

  • online – na konci online registrácie môžete skúšku zaplatiť online vašou platobnou/debetnou kartou (Visa, Mastercard). Ak sa počas takto uskutočnenej platby vyskytne chyba, pošlite nám tzv. “print screen” (náhľad vašej obrazovky) a skúšku uhraďte niektorým z nižšie uvedených spôsobov.
  • kartou – na našom zákazníckom centre v Bratislave počas jeho otváracích hodín. Skúšku nie je možné zaplatiť v hotovosti! 
  • bankovým prevodom – na účet British Council, číslo účtu: 200 847 0006/8130, IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006, SWIFT: CITISKBA, účet je vedený v Citibank Slovakia, a.s.. Do poznámky uveďte vaše meno.

Do dvoch dní od úhrady poplatku za skúšku, by ste od nás mali dostať automatický e-mail Confirmation. V prípade, že takýto e-mail nedostanete, ihneď nás kontaktujte.

KROK 3 - Pozvánka na skúšku

Dva týždne pred skúškou vám bude zaslaný e-mail priamo od Cambridge English Language Assessment s predmetom Confirmation of Entry. Je to pozvánka, ktorá obsahuje všetky dôležité údaje o vašej skúške (dátum, miesto konania, konkrétne časy). V prípade, že takýto e-mail nedostanete, prosím, skontrolujte si aj svoj spamový priečinok a neodkladne nás kontaktujte.

Kandidáti so zdravotným znevýhodnením

Cambridge English skúšky vieme zabezpečiť aj pre kandidátov so zdravotným znevýhodnením. Viac sa dozviete priamo na stránke Cambridge English Language Assessment  (v anglickom jazyku).
Budeme musieť vyplniť žiadosť a doložiť originál lekárskeho potvrdenia, nie staršieho ako dva roky.

Pozri tiež