Your results - SK
Your results - SK

Výsledky

Väčšina výsledkov je zverejnených štyri týždne po písomnej časti skúšky. Akékoľvek ďalšie výsledky sú zverejnené v nasledujúcich týždňoch.

Individuálni kandidáti

Kandidáti majú k dispozícii prístup k výsledkom online prostredníctvom Cambridge English Language Assessment Online Results Service. Každý kandidát má k dispozícii vlastnú "Confirmation of entry" - pozvánku na skúšku – ktorá obsahuje jedinečné prihlasovacie údaje pre každého kandidáta zvlášť a slúžia na prihlásenie sa do online systému s výsledkami. Je preto dôležité uchovať svoje Confirmation of Entry až do dňa zverejnenia výsledkov.

Prípravné centrá

Všetky centrá, ktoré pripravujú svojich študentov na skúšky Cambridge English Language Assessment dostanú prístupové údaje, aby si vedeli pozrieť výsledky svojich študentov a ich "Statement of Results" - Osvedčenie o dosihanutých výsledkoch z jednotlivých častí skúšky, priamo prostredníctvom Cambridge English Language Assessment site for Preparation Centres. Po úspešnom zaregistrovaní sa dostanete e-mail s prístupovými údajmi. Kandidáti, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom prípravného centra sa môžu prihlásiť na stránke Online Results Servise, kde si vedia svoje výsledky pozrieť online. 

Certifikáty

V prípade, že ste Cambridge English skúšku absolvovali úspešne, dostanete certifikát, ktorý vám zašleme približne do dvoch mesiacov odo dňa skúšky. Ak ste boli na skúšku zaregistrovaný prostredníctvom prípravného centra/školy, bude váš certifikát zaslaný priamo na adresu inštitúcie, ktorá vám následne certifikát doručí. Ak ste sa na skúšku registrovali ako individuálny kandidát, bude váš certifikát zaslaný na vašu adresu, alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť v British Council, Panská 17 Bratislava. 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V prípade, že si certifikát nevyzdvihnete do 2 rokov od jeho vydania, podľa pravidiel Cambridge English Language Assessment, nevyzdvihnuté certifikáty budú skartované. V prípade, že by ste certifikát potrebovali po tomto čase, bude potrebné, aby ste požiadali o vydanie nového (Certifying Statement). Keďže ide o platenú službu, bude potrebné zaplatiť administratívny poplatok. 

Angličtina pre deti

Pri skúške pre deti YLE neexistuje žiadne spraviť či nespraviť. Dieťa môže dosiahnuť maximálne päť „emblémov“ z každej časti skúšky - počúvanie, čítanie s písaním a ústna časť skúšky. Maximálny počet „emblémov“ z celej skúšky je 15. Počet emblémov, ktoré dieťa v jednotlivých častiach skúšky dosiahlo, je uvedený na certifikáte. Certifikáty sú zasielané približne mesiac po skúške.

Rozšírená certifikácia

V marci roku 2011 predstavil Cambridge English Language Assessment „Rozšírenú certifikáciu“, ktorá významným spôsobom zlepšila spôsob, akým referuje o výsledkoch skúšok. Cieľom „Rozšírenej certifikácie“ je uznanie úspechov študentov. Pre poskytnutie jasnejšej predstavy o tom, aký výsledok dosiahli vo vzťahu k Európskemu referenčnému rámcu jazykov:

• Kandidát, ktorý pri skúške dosiahne obzvlášť dobré výsledky, môže dosiahnuť hodnotenie na vyššej úrovni v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov.

• Kandidát tiež môže dostať hodnotenie svojich znalostí angličtiny, aj keď nedsiahol také známky, aby skúšku úspešne absolvoval.

Univerzity, zamestnávatelia, štátne orgány a ďalšie organizácie tak môžu prijímať informované rozhodnutia na základe jasných výsledkov, čo zvyšuje množstvo príležitostí pre kandidátov.

Pre viac informácií a vzorové certifikáty:

Porozumejte vašim výsledkom

Prehodnotenie výsledkov

Cambridge English má veľmi prísny spôsob opravovania všetkých skúšok. No v prípade, že budete mať pocit, že vaše odpovede neboli správne opravené, prípadne body neboli správne spočítane, máte možnosť požiadať o opätovné prehodnotenie výsledkov. V prípade záujmu o túto službu "Results Enquiry Procedure" je potrebné nás kontaktovať. Služba "Results Enquiry Procedure" pozostáva z dvoch úrovní.

Úroveň Čo je predmetom prešetrenia? Ako dlho to trvá? Koľko to stojí?
Úroveň 1 Prepočítanie všetkých bodov Približne 5 pracovných dní 35 euro
Úroveň 2 Opätovné prekontrolovanie odpovedí* Približne 15 pracovných dní**

130 euro

* Služba "Results Enquiry Procedure" sa nevzťahuje na ústnu časť skúšky.

** Nato, aby kandidát požiadal o úroveň 2, musí najprv požiadať a absolvovať úroveň 1 v rámci procesu "Results Enquiry Procedure".