Certifikát

Výsledky

Výsledky zo skúšok sú zverejnené online najskôr štyri týždne po dni konania skúšky. U počítačových (computer-based) skúšok to môže byť aj skôr.

Vaše výsledky si môžete pozrieť online na stránke Online Results Service. Prístupové údaje nájdete na vašej pozvánke na skúšku, ktorú ste dostali mailom (tzv. Confirmation of Entry). Ak ste sa na stránke registrovali ešte pred zverejnením výsledkov, dostanete email akonáhle budú zverejnené.

Bližšie informácie k spôsobu hodnoteniu jednotlivých skúšok nájdete nižšie (záložka Porozumejte vašim výsledkom).

Certifikáty

Úspešní kandidáti dostanú certifikát približne dva mesiace po konaní skúšky (doporučene poštou alebo osobne - podľa dohody počas skúškového dňa). Ak ste sa na skúšku prihlasovali cez jazykovú školu alebo prípravné centrum, budú certifikáty zaslané na adresu jazykovej školy/prípravného centra 

Ak si certifikát nevyzdvihnete do 2 rokov od jeho vydania, bude skartovaný. Môžete požiadať o vydanie náhradného certifikátu - tzv. Certifying Statement. Môžete tak urobiť online priamo v Cambridge alebo prostredníctvom British Council (v tomto prípade je cena navýšená o administratívny poplatok). 

Hodnotenie skúšok Young Learners (skúšky pre deti)

Každé dieťa, ktoré sa zúčastní skúšky, dostane približne päť týždňov po skúške certifikát. Z každej časti skúšky môže získať maximálne päť tzv. "emblémov" - ich počet je hodnotením zvládnutia danej časti skúšky. Maximálny počet emblémov z celej skúšky je 15. 

Rozšírená certifikácia

Od roku 2011 sú výsledky skúšok Cambridge English prezentované tzv. Extended Certification (Rozšírená certifikácia). Jej cieľom je presnejšie zhodnotiť výsledok dosiahnutý na skúške aj v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov a uľahčiť organizáciám interpretovanie vašich výsledkov na skúške.

Viac informácii nájdete na stránke Cambridge Assessment English - zvoľte si Vašu úroveň a pozrite si vzorový certifikát.

Prehodnotenie výsledkov

Cambridge Assessment English má veľmi prísny a objektívny spôsob hodnotenia svojich skúšok. Ak napriek tomu nie ste spokojný s hodnotením vašej skúšky, môžete požiadať o prehodnotenie vašich výsledkov. Túto žiadosť za vás podáva British Council.

Úroveň Čo sa prehodnocuje? Trvanie Poplatok
Úroveň 1 Prepočítanie bodov Cca 5 pracovných dní 45 €
Úroveň 2 Opätovné prekontrolovanie odpovedí* Približne 15 pracovných dní**

95-135 €

* Nezahŕňa ústnu časť skúšky.

** Aby ste mohli požiadať o Úroveň 2, musíte najprv absolvovať Úroveň 1.